Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ide o špecializované sociálne poradenstvo a realizáciu kurzov, pomocou ktorých klienti získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne.

Viac informácií o zbierke a spôsoboch, ktorými môžete prispieť na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím, nájdete na stránke Bielej pastelky.

Základné informácie o zbierke

Názov zbierky v roku 2021:

Biela pastelka 2021

Organizátor:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Forma:

  • vykonávanie verejnej zbierky do zapečatených prenosných pokladníc v rámci hlavného zbierkového dňa (24.09.2021) na celom území SR. Poďakovaním za príspevok je obdarovanie prispievateľa predmetom verejnej zbierky – spinkou v tvare bielej pastelky.
  • vykonávanie zbierky do stacionárnych pokladníc pred a po hlavnom zbierkovom dni počas doby jej trvania
  • možnosť zaslať ľubovoľný finančný príspevok prostredníctvom prevodného príkazu alebo poštovej poukážky na osobitný účet verejnej zbierky SK2311110000001430258006
  • možnosť zaslať SMS správu s ľubovoľným textom na číslo 820 v hodnote 2 €

Miesto konania:

Približne 300 miest a obcí na celom Slovensku

Motto:

Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Výber farebného papiera na zviditeľnenie bielych línií symbolizuje existenciu možností riešenia situácií nevidiacich a slabozrakých ľudí. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.

Cieľ:

  • získať finančné prostriedky na realizáciu aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života, ako sú sprístupňovanie informácií, špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, starostlivosť o domácnosť, čítanie Braillovho písma a iné špeciálne zručnosti, rozvoj činností podporujúcich sebadôveru a samostatnosť v súkromnom i spoločenskom živote a na vytváranie podmienok na realizáciu a rozvoj týchto aktivít
  • upozorniť verejnosť na problémy nevidiacich a slabozrakých a získať podporu na ich riešenie

Trvanie:

Od 15. januára do 31. decembra 2021

Dobrovoľníci zbierky Biela pastelka
Výnosy verejnej zbierky Biela pastelka
RokHrubý výnos v € Čistý výnos v €
2020174 379,71 €156.056,93 €
2019201 401,31 €181 322,90 €
2018181 155,87 €153 786,62 €
2017193 011,04 €174 025,29 €
2016156 109,99 €130 512,63 €
2015116 682,64 €87 762,03 €
2014107 906,60 €80 929,95 €
201387 912,91 €65 934,68 €
2012123 963,30 €92 134,90 €
201193.618,67 €65 533,07 €
201085 323,74 €58 812,51 €
200982.487,80 €52 870,27 €
200881.010,32 €50 325,69 €
200779 625,21 €54 869,35 €
200672 662,63 €48 049,77 €
200560 378,74 €51 321,95 €
200456.803,83 €48 283,38 €
200353 105,32 €36 525,22 €
200229 640,28 €20 858,76 €
Spolu2 037 179,91 €1 609 915,9 €

Správy verejnej zbierky

2020

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2020, formát pdf, 298kB

2019

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2019, formát pdf, 304kB

2018

Záverečná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2018, formát pdf, 272kB

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2018, formát rtf, 236kB

2017

Záverečná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2017, formát rtf, 348kB

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2017, formát rtf, 114kB

2016

Záverečná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2016, formát pdf, 226kB

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2016, formát rtf, 114kB

2015

Záverečná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2015, formát pdf, 226kB

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2015, formát rtf, 112kB

2014

Záverečná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2014, formát pdf, 225kB

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2014, formát rtf, 146kB