Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ide o špecializované sociálne poradenstvo a realizáciu kurzov, pomocou ktorých klienti získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne.

Viac informácií o zbierke a spôsoboch, ktorými môžete prispieť na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím, nájdete na stránke Bielej pastelky.

Základné informácie o zbierke

Názov zbierky v roku 2024:

Biela pastelka 2024

Organizátor:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Forma:

  • vykonávanie verejnej zbierky do zapečatených prenosných pokladníc v rámci hlavného zbierkového dňa (20.09.2024) na celom území SR. Poďakovaním za príspevok je obdarovanie prispievateľa predmetom verejnej zbierky – spinkou v tvare bielej pastelky.
  • vykonávanie zbierky do stacionárnych pokladníc pred a po hlavnom zbierkovom dni počas doby jej trvania
  • možnosť zaslať ľubovoľný finančný príspevok prostredníctvom prevodného príkazu alebo poštovej poukážky na osobitný účet verejnej zbierky SK2311110000001430258006
  • možnosť zaslať SMS správu s ľubovoľným textom na číslo 820 v hodnote 2 €

Miesto konania:

Viac ako 300 miest a obcí na celom Slovensku

Motto:

Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Výber farebného papiera na zviditeľnenie bielych línií symbolizuje existenciu možností riešenia situácií nevidiacich a slabozrakých ľudí. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.

Cieľ:

  • získať finančné prostriedky na realizáciu aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života, ako sú sprístupňovanie informácií, špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, starostlivosť o domácnosť, čítanie Braillovho písma a iné špeciálne zručnosti, rozvoj činností podporujúcich sebadôveru a samostatnosť v súkromnom i spoločenskom živote a na vytváranie podmienok na realizáciu a rozvoj týchto aktivít
  • upozorniť verejnosť na problémy nevidiacich a slabozrakých a získať podporu na ich riešenie

Trvanie:

Od 15. januára do 31. decembra 2024.

Dobrovoľníci zbierky Biela pastelka

 

Výnosy verejnej zbierky Biela pastelka    
Rok Hrubý výnos v € Čistý výnos v €
2022 258 334,26 € 223 690,80 €
2021 234 415,81 € 203 037,04 €
2020 174 379,71 € 156 056,93 €
2019 201 401,31 € 181 322,90 €
2018 181 155,87 € 153 786,62 €
2017 193 011,04 € 174 025,29 €
2016 156 109,99 € 130 512,63 €
2015 116 682,64 € 87 762,03 €
2014 107 906,60 € 80 929,95 €
2013 87 912,91 € 65 934,68 €
2012 123 963,30 € 92 134,90 €
2011 93.618,67 € 65 533,07 €
2010 85 323,74 € 58 812,51 €
2009 82.487,80 € 52 870,27 €
2008 81.010,32 € 50 325,69 €
2007 79 625,21 € 54 869,35 €
2006 72 662,63 € 48 049,77 €
2005 60 378,74 € 51 321,95 €
2004 56.803,83 € 48 283,38 €
2003 53 105,32 € 36 525,22 €
2002 29 640,28 € 20 858,76 €
Spolu 2 529 929,98 € 2 036 643,74 €

Správy verejnej zbierky

2023

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2023, formát pdf, 281kB

2022

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2022, formát pdf, 288kB

2021

Záverečná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2021, formát pdf, 230kB

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2021, formát pdf, 304kB

2020

Záverečná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2020, formát pdf, 236kB

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2020, formát pdf, 298kB

 

Biela pastelka – Správy verejnej zbierky – Archív