Básne Daniela Heviera prepísala do Braillovho písma

Básne Daniela Heviera oslovujú mnoho generácií. Hravosť, nezameniteľný poetizmus, humor, ale i veľký cit sú často spájané s definíciou jeho tvorby. Tú má v obľube aj Katarína Šmajdová Búšová z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Katarína Šmajdová Búšová je vedúcou Krajského strediska ÚNSS v Prešove a zanietenou propagátorkou Braillovho písma. Jeho taje s radosťou odhaľuje svojim nevidiacim a slabozrakým klientom. Tak ako prváčik, aj človek učiaci sa Braillovo písmo musí začať jednotlivými písmenkami a šlabikárom. Ten však Kataríne nevyhovoval a rozhodla sa klientom pripravovať iné texty. „Vyrábam si vlastné pracovné listy, a keďže mám veľmi rada tvorbu pána Heviera, rozhodla som sa ho osloviť, či by mu neprekážalo, ak by som ich využila na prípravu. Súhlasil, za čo mu zároveň veľmi pekne ďakujem,“ hovorí s úsmevom Katarína Šmajdová Búšová.

Pod rukami pracovníčky ÚNSS vznikol pútavý študijný materiál, ktorý výborne poslúži, aby spojil klienta s písmenkami, slovami, vetami a následne každodennými informáciami. Pretože napriek všetkým moderným technológiám a digitalizácii je Braillovo písmo vo svojej klasickej podobe považované za základnú gramotnosť ľudí so zrakovým postihnutím.

„Teším sa, že okrem mojich starších textov v brailovom písme, ale aj vo zvukových nahrávkach, môžu aj moji drahí nevidiaci spolu so mnou vidieť to, čo si na svojich peších pochôdzkach všímam,” uviedol k vzájomnej spolupráci na svojom facebookovom profile Daniel Hevier, obľúbený básnik, textár, pedagóg…

My sa tešíme, že máme kreatívnych pracovníkov, ktorí nájdu spôsob, ako urobiť výučbu Braillovho písma zaujímavou.

Na obrázku sú listy v brailovom písme s názvami básni a autora napísanými latinkou.

Učebný materiál pripravený Katarínou Šmajdovou Búšovou.