24. apríl – Svetový deň vodiacich psov

Dnes si pripomíname Svetový deň vodiacich psov. Aby však títo šikovní havkáči mohli plniť svoju dôležitú úlohu, musia prejsť odborným výcvikom. Chceli by ste im v tom pomôcť?

Výchova a výcvik psov pre nevidiacich je (nielen) finančne náročná. Komplexný výcvikový program realizuje Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy. Ten zahŕňa vlastný chov, výchovu, výcvik, odovzdanie psíka majiteľovi i tyflokynologický servis. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pracuje s nevidiacim žiadateľom o vodiaceho psa – učí ho priestorovú orientáciu a samostatný pohyb. Ich zvládnutie je totiž základným predpokladom na používanie vodiaceho psa ako kompenzačnej pomôcky. Vodiaci pes je pre mnohých nevidiacich a slabozrakých neoceniteľnou pomocou – vďaka nemu sa stávajú samostatnejšími, nemajú obavy s cesty do práce či do obchodu, nemusia byť závislí od pomoci okolia – majú ju každý deň pri sebe. Vďačnú a milujúcu…

Štvornohé oči

Príspevky, ktoré klientom so zrakovým postihnutím poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na zakúpenie vodiaceho psa, ani zďaleka nepokryjú všetky náklady spojené s realizáciou programu. Preto Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2004 organizuje verejnú zbierku Štvornohé oči.

Chceli by ste pomôcť a prispieť?

Ak chcete prispieť na výchovu a výcvik vodiacich psíkov hľadajte pokladničky v tvare vodiacich psov. Na verejných miestach po celom Slovensku sa nachádza maketa pokladničky – vodiaceho psa s dvoma šteniatkami – do ktorej môžete venovať príspevok v ľubovoľnej výške. Maketa má tri otvory, do ktoréhokoľvek z nich môžete vhodiť príspevok. Partnerom verejnej zbierky je OZ BILLA a preto sa aj väčšina pokladničiek (až 65 ks) nachádza v priestoroch ich predajní (zväčša pri vstupe do predajne). Neprejdite bez záujmu, už viete, že táto pokladnička znamená zmenu v živote niekoho nevidiaceho a tiež priateľstvo, lásku a pomoc v živote… Za každý príspevok vám ďakujeme!

Za mnohých nevidiacich a slabozrakých krásne vyjadrila svoj vzťah s vodiacemu psovi pani Eva Barániková: „Vodiaci pes je úžasná, neoceniteľná pomoc… Je to veľká radosť (rád pozdieľa vaše emócie a nikdy vás od seba neodoženie), ešte väčšia starosť (treba ho venčiť, česať, chodiť s ním k veterinárovi a pracovať na jeho poslušnosti i vodiacich zručnostiach, aby vás stále viedol bezpečne a mohli ste sa naňho spoľahnúť) a najväčší krok k samostatnosti (s jeho pomocou sa pohodlnejšie a rýchlejšie dostanete kamkoľvek a dodá vám pritom sebavedomie a suverenitu, vďaka ktorej sa budete cítiť ako plnohodnotný človek… Rád s vami pôjde kedykoľvek a kamkoľvek, či je zima, či je dážď alebo tri hodiny ráno…“

Foto: Pokladnička zbierky Štvornohé oči