Štvornohé oči

Vodiaci pes je nenahraditeľným pomocníkom človeka, ktorého osud pripravil o zrak. Dokáže ho bezpečne zaviesť do zamestnania, do obchodu, k lekárovi, na úrady, skrátka všade tam, kam človek v dnešnej dobe chodiť musí. Sú to jeho druhé oči, ktoré nielen dovedú, ale nájdu hľadanú vec, upozornia na prípadné nebezpečenstvo a sú verným priateľom. Názov zbierky Štvornohé oči symbolizuje túto neoceniteľnú pomoc vodiaceho psa pre človeka so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie kompletného programu pre vodiace psy, ktorý v súčasnosti zahŕňa chov, výchovu, výcvik, odovzdanie psa klientovi ako aj tyflokynologický servis. Finančná náročnosť programu je veľmi vysoká a príspevky, ktoré klientom so zrakovým postihnutím poskytujú Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na zakúpenie vodiaceho psa, nepokryjú všetky náklady spojené s realizáciou programu.

Základné informácie o zbierke

Názov zbierky v roku 2024:

Štvornohé oči 2024

Organizátor:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Forma:

  • vkladanie dobrovoľných príspevkov do pokladníc s maketami vodiacich psov rozmiestnených na verejne prístupných, ale chránených miestach
  • zaslanie ľubovoľného príspevku na účet verejnej zbierky číslo: SK12 0200 0000 0021 4843 5659

Miesto konania:

Na verejne prístupných miestach, v obchodných centrách mimo predajného priestoru na celom území SR so súhlasom majiteľa alebo správcu priestorov

Pokladnice nájdete v mestách:

Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Brezno, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Fiľakovo, Galanta, Handlová, Humenné, Komárno, Košice, Kysucké Nové Mesto, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Martin, Michalovce, Nitra, Nové mesto nad Váhom, Nové Zámky, Pezinok, Piešťany, Poprad, Prešov, Púchov, Rožňava, Ružomberok, Senica, Stará Ľubovňa, Stupava, Svidník, Svit, Šaľa, Šamorín, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Záhorská Bystrica, Zlaté Moravce, Zvolen, Žilina

Motto:

“Viesť nevidiacu osobu je možno najnáročnejšia práca, akú ľudský tvor vyžaduje od akéhokoľvek zvieraťa.” (Bruce Johnston)

Cieľ:

  • získanie finančných prostriedkov na dofinancovanie výcviku vodiacich psov a s ním súvisiacich aktivít ako je nákup šteniat, ich výchova, výcvik a precvičovanie vodiacich psov vo výkone, resp. preškoľovanie ich držiteľov
  • podpora tréningov priestorovej orientácie a samostatného pohybu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím
  • informovanie verejnosti o problémoch nevidiacich a slabozrakých občanov a získavanie podpory na ich riešenie

Trvanie:

Od 22. decembra 2023 – 21. decembra 2024

Ako pokladnička vyzerá

Pokladnica je maketou vodiaceho psa s dvoma šteniatkami. Je vyrobená z laminátu. Na pokladnici sa nachádzajú tri otvory na vhadzovanie dobrovoľných príspevkov umiestnené na temene hlavy veľkého vodiaceho psa i oboch šteniatok. Prevedenie pokladníc má tri farebné varianty: čierny, hnedý a krémový.

Pokladnička zbierky Štvornohé oči - maketa vodiaceho psa pri ktorom sedia 2 šteniatka.
Pokladnička verejnej zbierky Štvornohé oči.

Výnosy zo zbierky

Rok Hrubý výnos Čistý výnos
2022 27 937,01 € 23 608,84 €
2021 17 341,35 € 13 007,28 €
2020 18 944,53 € 14 573,36 €
2019 28 607,45 € 25 397,41 €
2018 25 471,27 € 21 863,43 €
2017 29 299,83 € 27 666,20 €
2016 23 243,71 € 18 217,89 €
2015 17 146,56 € 16 217,60 €
2014* 20 037,96 € 17 296,30 €
2013 7 657,62 € 6 831,81 €
2012 6 087,57 € 5 693,84 €
2011 8 101,99 € 7 685,36 €
2010 8 370,50 € 8 234,26 €
2009 10 310,47 € 8 650,35 €
2008 15 091,41 € 13 413,06 €
2007 13 761,39 € 12 021,43 €
2006 12 453,97 € 10 859,35 €
2005 14 798,42 € 12 807,20 €
2004 15 243,90 € 9 146,34 €

* Verejná zbierka Štvornohé oči 2024 sa realizuje na základe Povolenia Ministerstva vnútra SR 000-2023-051673.

Správy verejnej zbierky

2023

Predbežná správa k verejnej zbierke Štvornohé oči 2023, formát pdf, 234kB

2022

Predbežná správa k verejnej zbierke Štvornohé oči 2022, formát pdf, 234kB

2021

Záverečná správa k verejnej zbierke Štvornohé oči 2021, formát pdf, 228kB

Predbežná správa k verejnej zbierke Štvornohé oči 2021, formát pdf, 235kB

2020

Záverečná správa k verejnej zbierke Štvornohé oči 2020, formát pdf, 228kB

Predbežná správa k verejnej zbierke Štvornohé oči 2020, formát pdf, 236kB

 

Štvornohé oči – Správy verejnej zbierky – Archív

 

Partneri zbierky

logo spoločnosti Billa