Semináre o architektonickej prístupnosti

Oddelenie prevencie dopravných a architektonických bariér realizuje semináre pre odbornú (štátna a miestna správa, architekti, projektanti a odborné profesné združenia) aj laickú verejnosť. Semináre sú prispôsobené časovo aj obsahovo požiadavkám odborného publika.

Kontakt

Oddelenie prevencie dopravných a architektonických bariér
Sekulská 672/1
841 04 Bratislava
E-mail: bariery@unss.sk
Tel: +421 2 692 034 26
Mobil: +421 0911 469 650