• Ukážka aktivity z projektu YALTA
  • Účastníci projektu YALTA
  • Nočná aktivita na projekte YALTA
  • Denná aktivita na projekte YALTA

Projekt YALTA - Aktivizácia mládeže - dlhodobá ambícia

Ambíciou projektu YALTA je do konca roku 2017 naštartovať systematickú prácu s mládežou so zrakovým postihnutím.