Aktivizácia mládeže – dlhodobá ambícia

Skupiny aktívnych mladých ľudí so zrakovým postihnutím ale aj bez neho sa v štyroch pilotných krajoch (v Bratislavskom, Nitrianskom, Banskobystrickom a Prešovskom), v ktorých sme spolu so Slovinskou asociáciou zdravotne postihnutých študentov a Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií realizovali projekt YALTA, v roku 2017 pustili do najrôznejších workshopov. Poznatky z množstva vzdelávacích aktivít s využitím moderných neformálnych metód vzdelávania mladých ľudí i pracovníkov sú zhrnuté v príručke pre pracovníkov s mládežou a v príručke pre mladých lídrov. Zavŕšením projektu bola konferencia s názvom Aktivizácia mládeže – od ambície k úspechu, ktorá sa uskutočnila 24. novembra 2017 v Bratislave.

Projekt YALTA sme realizovali vďaka podpore z európskeho programu Erasmus+.

Konferencia - pohľad na účastníkov Konferencia - prezentácia bratislavských mládežníkov Konferencia - úvodný prejav Aleny Minns
Alenka Gajšt zo Slovinska sa na záverečnej konferencii venovala vzdelávaniu mentorov Diskusia o tom, ako môžu podnikať ľudia so zrakovým postihnutím Jedna z aktivít nás naučila vyrábať sviečky
Medzinárodný míting v Maribore Na osvetovom workshope sme vysvetľovali princíp Braillovho písma Splav Dunaja
Spoločné uvažovanie nad úlohou v Unique room Spoznávanie byliniek Streľba z laserovej pušky
V Brne sme sa nestratili vďaka reliéfnej mape Vizážistické stretnutie pre mladé nevidiace a slabozraké ženy Zápas v showdowne
Čuchometer Žiaci si skúšali písať so simulačnými okuliarmi