Aktivizácia mládeže – dlhodobá ambícia (YALTA)

Od roku 2015 sa vďaka podpore z európskeho programu Erasmus+ v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a Slovinskou asociáciou zdravotne postihnutých študentov snažíme v rámci tohto projektu povzbudiť mladých ľudí so zrakovým postihnutím v angažovanosti a v realizácii vlastných aktivít určených rovnako znevýhodneným mládežníkom. Počas roka 2016 prebehlo pre pracovníkov a mladých lídrov zo všetkých štyroch pilotných krajov (Bratislavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Prešovského) množstvo školení, ktoré ich pripravili na prácu s mládežou so zrakovým postihnutím.

Aktivita naslepo Energizér pracovníkov Hra Evolúcia
Nočné potulky Liptovským Jánom s fakľami Objavovanie Stanišovskej jaskyne Posilňovanie spolupráce
Práca v skupinkách Prezentovanie výsledkov skupinovej práce Rozvíjanie dôvery a spolupráce
Simulácia rôznych druhov postihnutí Skúška orientácie Strom očakávaní
Školenie pracovníkov Učíme sa komunikovať Vzdelávanie zamestnancov