Záverečná konferencia EDI

Názov konferencie:

Prístupný život – inkluzívnejší život – Konferencia o prístupnosti pre ľudí so zrakovým postihnutím

Záverečnú konferenciu sme úspešne realizovali 22.2.2022.

Dátum: utorok 22. február 2022, 9:00

Miesto: Online

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vás pozýva na záverečnú online konferenciu k projektu realizovanému v rámci programu Erasmus+ Od vzdelávania k inklúzii (From Education to Inclusion – EDI), ktorú organizuje s partnermi projektu Podporným centrom pre študentov so špecifickými potrebami Masarykovej univerzity, Brno Teiresiás a švédskou spoločnosťou Funka.

Organizátori:

  • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (Slovensko)
  • Středisko Teiresiás, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Masarykova univerzita v Brně (Česká republika)
  • Funka (Švédsko)

Základné zameranie konferencie

Konferencia bude zameraná na prístupnosť pre ľudí so zrakovým postihnutím v oblasti zastavaného prostredia, dopravy, informácií a v oblasti komunikácie v kontexte verejnej správy.

Hlavné témy konferencie:

  • Ukážeme vám príklady dobrej praxe na Slovensku a v iných európskych krajinách
  • Budeme diskutovať o prístupnosti prostredia, v ktorom žijete
  • Ponúkneme ľuďom so zrakovým postihnutím tipy a triky, ako vysvetliť okoliu, čo je potrebné urobiť, aby ste mohli uplatňovať svoje práva v oblasti prístupnosti.
  • Zástupcom verejnej správy ukážeme výhody zabezpečenia prístupnosti
  • Odprezentujeme vám výsledky 2,5 ročnej spolupráce partnerov projektu v oblasti vzdelávania zamestnancov miestnych samospráv a lídrov so zrakovým postihnutím v oblastiach prístupnosti a sebaobhajoby.

Jazyky konferencie: anglický, slovenský, český (bude zabezpečené tlmočenie z angličtiny do slovenčiny a späť).

Program

9:00

Otvorenie

9:05 – 9:25

Prístupnosť v Európe (Bárbara Martín, Španielsko, podpredsedníčka EBU)

9:25– 9:35

Prístupnosť na Slovensku v kontexte situácie v Európe (Branislav Mamojka, Predseda ÚNSS)

9:35 – 9:50

  • Predstavenie projektu EDI (Od vzdelávania k inklúzii) – Kde sme začali a kde skončili (Michaela Hajduková, projektová manažérka, ÚNSS)
  • Krátky prehľad výstupov projektu, ktoré môžu byť pre vás užitočné(Ewa Björk – Funka, Švédsko), Lukáš Hosnedl –Teiresiás, Česká republika), Eva Metonová – UNSS, Slovensko)

9:50 – 10:00

Diskusia (1. časť)

10:00 – 10:15

Prestávka

10:15 – 10:45

Panelová diskusia – Prístupnosť pre ľudí so zrakovým postihnutím v oblasti verejnej správy v niekoľkých európskych krajinách

Slovensko, Ján Podolinský, (Únia nevidiacich a Slabozrakých Slovenska)
Česká republika – Jan Šnyrych, (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých)
Švédsko Henrik Göthesson (Švédska asociácia ľudí so zrakovým postihnutím)
Nórsko – Terje André Olsen (Nórska asociácia nevidicich a slabozrakých)
Španielsko – Bárbara Martín (Národná organizácia nevidiacich Španielska).

Moderátor: Radek Pavlíček (Teiresiás, ČR)

10:45 – 11:00

Diskusia (2. časť)

11:00 – 11:10

Záver

V prípade otázok nás kontaktujte na:

Praktické informácie: sokol@unss.sk
Informácie týkajúce sa obsahu: hajdukova@unss.sk