Spravodajca ÚNSS: 15. marec 2010

Tohto spravodajcu si môžete prečítať aj online na internetovej stránke: Spravodajca ÚNSS: 15. marec 2010

Ak mate zaujímavé informácie, o ktorých by ste chceli informovať ostatných členov a kolegov, prosím pošlite spracovanú správu aj s prílohami na mailovú adresu karola.pavlikova@unss.sk - Vaše informácie uverejníme ako na webstránke ÚNSS, tak aj v newslettri.

Aktuality

Kultúrne podujatie - Svetlo v tme - výstava

Pezinské kultúrne centrum Vás pozýva na vernisáž výstavy "Svetlo v tme" - výber z tvorby členov výtvarnej skupiny "Svetlo" Únie nevidiacich a sloabozrakých Slovenska z Bratislavy pod vedením sochára Martina Dzureka. (Kultúrne podujatie - Svetlo v tme - výstava)

Európska súťaž braillovských esejí - Onkyo - 2010

Prihláste sa už do 4. kola európskej súťaže braillovských esejí! Účelom súťaže organizovanej Európskou úniou nevidiacich (EBU) z poverenia japonských spoločností Onkyo Co. Ltd. a Tenji Mainichi je podporiť používanie Braillovho písma ako kľúča pre nevidiacich ľudí do sveta informácií, vzdelania a kultúry, kľúča k zamestnaniu, spoločenskému uplatneniu a zmysluplnému tráveniu voľného času. (Európska súťaž braillovských esejí - Onkyo - 2010)

Nové diskusné fórum ÚNSS

Pracovisko CETIS Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska spustí od 1. marca 2010 do ostrej prevádzky nové diskusné fórum ÚNSS. Diskusné fórum ÚNSS je určené pre všetkých pracovníkov, klientov, členov a sympatizantov ÚNSS. (Nové diskusné fórum ÚNSS)

Nové príspevky v "Právnej poradni" na stránkach ÚNSS

Na stránku ÚNSS do sekcie "Právna poradňa" boli zaradené nasledovné príspevky:

KS ÚNSS Trenčín v nových priestoroch + Deň otvorených dverí

Od januára 2010 pôsobí KS ÚNSS Trenčín v nových priestoroch. Pozýva vás zároveň na deň otvorených dverí 9.4.2010. (KS ÚNSS Trenčín v nových priestoroch + Deň otvorených dverí)

ÚNSS opäť získala grant z programu Hilton/Perkins

Hilton/Perkins program vznikol v USA vďaka štedrému grantu z Hilton Foundation. Cieľom programu je zvyšovať vzdelanie a skvalitniť služby pre ľudí, ktorí sú hlucho-slepí alebo nevidiaci s kombinovaným postihnutím. (ÚNSS opäť získala grant z programu Hilton/Perkins)

Univerzita Komenského na ceste k bezbariérovosti

Pod garanciou prorektora Univerzity Komenského (UK) v Bratislave doc. RNDr. Jána Pekára, PhD., sa 15. februára uskutočnil na pôde Matematicko-fyzikálnej fakulty UK seminár s názvom Efektívne kroky k univerzite bez bariér. Hlavným organizátorom podujatia bolo Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzity Komenského v Bratislave. (Univerzita Komenského na ceste k bezbariérovosti)

Ústredná rada ÚNSS aj o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Prvé tohtoročné zasadnutie Ústrednej rady (ÚR) ÚNSS sa uskutočnilo v dňoch 12. a 13. februára v priestoroch Úradu ÚNSS v Bratislave. Zasadnutie viedol predseda ÚNSS RNDr. Branislav Mamojka. (Ústredná rada ÚNSS aj o Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím)

ÚNSS získala akreditáciu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR udelilo 26. januára Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska akreditáciu na odbornú činnosť - poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie. (ÚNSS získala akreditáciu)

Passemploi - Mostík k zamestnaniu - Kurz externých mediátorov

Únia nevidiacich s slabozrakých Slovenska organizuje kurzy pre pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovníkov agentúr podporovaného zamestnávania, či iných inštitúcií a organizácií venujúcich sa sprostredkúvaniu zamestnania. (Passemploi - Mostík k zamestnaniu - Kurz externých mediátorov)
Tento newsletter vydáva Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Internetová stránka: http://unss.sk
Kontakt: newsletter@unss.sk Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 84250 Bratislava
Ak ÚNSS newsletter do svojej emailovej schránky dostávať nechcete, napíšte nám prosím mail: newsletter@unss.sk.