Deň bielej palice 2019

Cieľom osvetovej akcie s názvom Deň bielej palice je zmapovať stav dopravných a architektonických bariér z hľadiska ľudí so zrakovým postihnutím. V utorok 15. októbra sme preto v 49 mestách a na 54 priechodoch pre chodcov zisťovali, ako vodiči dodržiavajú literu Zákona o cestnej premávke 8/2009 Z. z., v užšom centre Bratislavy sme sledovali, či rešpektujú Vyhlášku č. 532/2002 Z. z.

V 10. ročníku sa najdisciplinovanejšie jazdilo v Trnavskom kraji, kde na bielu palicu nereagovalo len 11,7 % vodičov, druhé miesto patrí Žilinskému s 12,4 % a tretie Banskobystrickému s 16,3 %. Celkový výsledok poukazuje na pozitívny vývoj – oproti vlaňajšku sa motoristi zlepšili o 2,3 %, čo je pomerne výrazný úspech. V celkovej štatistike Dňa bielej palice 2019 svieti pri „nezastavilo“ 18,8 %.

V užšom centre Bratislavy sme sa zamerali na architektonické bariéry a v danom čase sme prichytili 6 vozidiel, ktoré parkovali na umelých vodiacich líniách.

Podrobné informácie o prípravách a výsledkoch sú zverejnené v sekcii Novinky.

Ďakujeme Nadácii Allianz, Prezídiu Policajného zboru, Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy a Zelenej vlne RTVS.

Ako dáva nevidiaci najavo úmysel prejsť cez vozovku Branislav Mamojka hovoril o nebezpečenstve v podobe tzv. tichých áut Deň bielej palice 2019 sme predstavili aj médiám
Dopravno-osvetová akcia prebiehala aj v Bratislave Na priechode v Dubnici nad Váhom Na signálnom páse sa parkovať nesmie
Policajné hliadky zastavovali motoristov aj v Žiline Poučenie dostali aj vodiči v Prievidzi Prednosť nevidiacemu dávali aj Trnavčania
Prekážka na vodiacej línii S vodiacim psom cez banskobystrické cesty Signalizácia bielou palicou v Čadci
Informácie podávali príslušníci Policajného zboru