Deň bielej palice 2019

Zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z., ktorý chodcov so zrakovým postihnutím špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť, a vyhláška č. 532/2002 Z. z., upravujúca vzdialenosť prekážok od reliéfnych orientačných prvkov, t. j. od umelých vodiacich línií, varovných a signálnych pásov, v platnosti, prísľub spolupráce zo strany Prezídia Policajného zboru a Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy a podpora Nadácie Allianz. Prípravám už tradičnej osvetovej akcie Deň bielej palice nestálo ani tento rok v ceste vôbec nič.

Prechod s vodiacim psom
Fotografia: Prechod s vodiacim psom

Ponúkame informácie o tom, ako správne reagovať na bielu palicu
Fotografia: Ponúkame informácie o tom, ako správne reagovať na bielu palicu

V utorok 15. októbra vám budeme po celom Slovensku rozprávať, čo všetko musí nevidiaci či slabozraký zvládnuť, kým sa tam či onam vyberie, podľa čoho sa orientuje, čo všetko mu môže pomôcť a ako mu môžete pomôcť vy. Na cestách i na ulici.

Prvú líniu našej už tradičnej akcie zameriame na osvetu v oblasti dopravných bariér. V 49 mestách na celkovo 54 priechodoch pre chodcov budeme skúšať, ako vy – vodiči reagujete na to, keď dá nevidiaci bielou palicou signál, že chce prejsť cez vozovku. Aby ste v hanbe neostali, dávame do pozornosti inštruktážne video Bezpečne na cestách s bielou palicou:

Nedostatočne označené výkopy, autá či reklamné pútače umiestnené na reliéfnych prvkoch, ktoré nevidiacim a slabozrakým uľahčujú orientáciu (teda architektonické bariéry z pohľadu ľudí so zrakovým postihnutím), si v rámci druhej línie akcie budeme všímať v užšom centre Bratislavy.

Kde sa v utorok stretneme?

Deň bielej palice 2019 - kompletný zoznam miest, priechodov a časov
Mesto Priechod (ulica, lokalita) Čas akcie na priechode
Banskobystrický kraj
Banská Bystrica Námestie slobody 9:00 - 11:00
Brezno Ulica ČSA 9:00 - 11:00
Zvolen Divadelná ul. 10:00 - 12:00
Lučenec Hasičská cesta 9:00 - 11:00
Veľký Krtíš Banícka ulica (pri autobusovej stanici) 9:00 - 11:00
Žiar nad Hronom Handlovská cesta 9:00 - 11:00
Rimavská Sobota Malohontská ulica 9:00 - 11:00
Banská Štiavnica Ulica Križovatka 9:00 - 11:00
Bratislavský kraj
Bratislava Štefánikova ulica 9:00 - 11:00
Bratislava Ružinovská ulica 10:00 - 12:00
Bratislava Račianska ulica 9:00 - 11:00
Bratislava Hodonínska ulica 9:00 - 11:00
Bratislava Rusovská cesta 9:00 - 11:00
Pezinok Bratislavská ulica 9:00 - 11:00
Košický kraj
Košice Trieda KVP (pri poliklinike) 9:00 - 11:00
Košice Čermeľská cesta 9:00 - 11:00
Budimír Pri kaštieli 9:00 - 11:00
Sečovce Námestie sv. Cyrila a Metoda 9:00 - 11:00
Rožňava Šafárikova ulica 9:00 - 11:00
Michalovce Ulica A. Markuša 9:00 - 11:00
Spišská Nová Ves Letná ulica 9:00 - 11:00
Prešovský kraj
Prešov pri Štátnych lesoch SR 9:00 - 11:00
Stará Ľubovňa Levočská ulica (pri ZŠ) 9:00 - 11:00
Vranov nad Topľou Ulica J. Kráľa 8:00 - 10:00
Levoča Probstnerova cesta I/18, (pri nemocnici) 9:00 - 11:00
Poprad Ulica L. Svobodu 9:00 - 11:00
Humenné Kukorelliho ulica 8:00 - 12:00
Nitriansky kraj
Nitra Ulica A. Hlinku 9:00 - 11:00
Levice Ulica P. O. Hviezdoslava 9:00 - 11:00
Nové Zámky Nábrežná ulica 9:00 - 11:00
Komárno Vnútorná okružná 9:00 - 11:00
Šaľa Vlčanská ulica 9:00 - 11:00
Trenčiansky kraj
Trenčín Opatovská ulica 10:00 - 12:00
Bánovce nad Bebravou Svätoplukova ulica 9:00 - 11:00
Dubnica nad Váhom Ulica obrancov mieru 8:00 - 10:00
Prievidza Hviezdoslavova ulica (oproti Priemstavu) 9:30 - 11:30
Partizánske Námestie SNP 10:00 - 12:00
Myjava Štefánikova ulica 10:00 - 12:00
Púchov Ulica 1. mája 9:00 - 11:00
Trnavský kraj
Trnava Zelenečská ulica 10:00 - 12:00
Galanta Ulica Z. Kodálya 10:00 - 12:00
Sereď Ulica M. R. Štefánika 10:00 - 12:00
Hlohovec Pribinova ulica 10:00 - 12:00
Piešťany Hlboká ulica 10:00-12:00
Senica Sotinská ulica 10:00 - 12:00
Skalica Mallého ulica 10:00 - 12:00
Žilinský kraj
Žilina Ulica vysokoškolákov 9:00 - 11:00
Liptovský Mikuláš Štúrova ulica 10:00 - 12:00
Čadca Palárikova ulica 9:00 - 11:00
Ružomberok Ulica J. Kačku 9:30 - 11:30
Námestovo Štefánikova ulica 10:00 - 12:00
Trstená Pri Roháči 9:00-11:00
Martin Zelená ulica 10:00 - 12:00
Dolný Kubín Radlinského ulica 8:00 - 9:30

Biela palica

Vo Francúzsku bola ako oficiálny znak nevidiacich prijatá v roku 1931, ale postupne začali jej kvality objavovať aj inde a dnes ju pozná celý svet. Pomôcka pri zvládaní samostatného a bezpečného pohybu nevidiaceho, jeho „predĺžená ruka“, pomocou ktorej dokáže identifikovať prekážky, štruktúru a kvalitu povrchu, najspoľahlivejší nástroj na orientáciu nevidiacich, dodnes neprekonaný žiadnou elektronickou pomôckou, synonymum bezpečnosti, nezávislosti a rovnosti, záruka autonómie vo výbere miest, kam sa vybrať, symbol ľudí so zrakovým postihnutím. Od roku 1964 má 15. októbra čosi ako meniny, dalo by sa povedať – Svetová únia nevidiacich (WBU) totiž vyzdvihla jej význam vyhlásením Svetového dňa bielej palice.

A viete vy vôbec, kde sa vzala? Za všetkým stojí Guilly d´Herbemontová (1888 – 1980). Pochádzala zo starej francúzskej grófskej rodiny, nenavštevovala žiadnu verejnú školu, vzdelanie jej poskytli súkromní učitelia a anglická a nemecká vychovávateľka. Podobne ako mnohé iné dámy z vysokej parížskej spoločnosti si aj ona krátila dlhú chvíľu prepisovaním kníh do Braillovho písma. Okrem toho však zvykla prevádzať parížskych nevidiacich cez križovatky a verejne sa stýkať s nevidiacimi bolo pre dámu jej spoločenského postavenia v tom čase neprípustné. Vďaka osobnej skúsenosti sa začala zamýšľať nad tým, ako by bolo možné znížiť nebezpečenstvo úrazu u tých nevidiacich, ktorí sa pohybujú samostatne, a znížiť tak ich závislosť na iných.

Napokon na to prišla. Inšpiráciou sa jej stali biele palice, ktorými policajti riadili dopravu na parížskych križovatkách. Netrvalo dlho a 7. februára 1931 rozdala na malej slávnosti prvé biele palice. Ich prijímateľmi boli spočiatku len oslepnutí vojaci, čo sa ale po vlne protestov zo strany ostatných nevidiacich zmenilo.

Guilly d´Herbemontová vyvinula veľké úsilie, aby úrady vo viacerých krajinách uznali bielu palicu ako ochranný znak nevidiacich, a vystriedala tak žltú náplecnú pásku s troma čiernymi bodmi, ktorá roky platila napr. vo Švajčiarsku či Nemecku. Francúzska vláda si Guilly d´Herbemontoú uctila udelením Radu Čestnej légie (1947), v roku 1976 jej parížska mestská rada udelila svoje najvyššie vyznamenanie. Desať tisíce nevidiacich po celom svete jej však ďakujú denne. Za samostatnosť a nezávislosť pri pohybe.

Ďakujeme Nadácii Allianz za finančné krytie akcie, poisťovni Allianz za úrazové poistenie našich figurantov a Zelenej vlne RTVS za to, že nám pomôže dostať sa medzi motoristov.