Zoznam činností na účely určenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie

(Príloha č. 4 k zákonu č. 447/2008 Z. z.)

Späť