Spravodajca ÚNSS: 8. december 2016

Spravodajcu si môžete prečítať aj online na internetovej stránke: Spravodajca ÚNSS: 8. december 2016

Ak máte zaujímavé informácie, o ktorých by ste chceli informovať ostatných členov a kolegov, prosím pošlite spracovanú správu aj s prílohami na emailovú adresu dusana.blaskova@unss.sk - Vaše informácie uverejníme ako na webstránke ÚNSS, tak aj v spravodajcovi.

Aktuality

Dni Mateja Hrebendu - hody umeleckého slova zrakovo postihnutých

Jedenásť nádejných spisovateľov, osemnásť recitátorov, tvorivé dielne, seminár k autorskej tvorbe, stretnutie s Qardom či návšteva Izby Mateja Hrebendu v SKN. Aj takéto bolo novembrové trojdnie celoslovenskej súťažnej prehliadky literárnych tvorcov a recitátorov so zrakovým postihnutím.

Uznesenia 8. zjazdu ÚNSS

Zjazd ÚNSS bol príležitosťou zhodnotiť uplynulé 4 roky, stanoviť stratégiu na najbližšie obdobie a zvoliť naň predsedu, podpredsedov, členov Ústrednej rady a Ústrednej kontrolnej komisie. A čo je výsledkom stretnutia v Poprade?

Sprístupňovanie kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám – Kultúrne aktivity ľudí so zrakovým postihnutím

Témou boli najmä kultúrne aktivity ľudí so zrakovým postihnutím, ich prístupnosť a podpora. Už 6. konferencia z cyklu o debarierizácii kultúry sa zaoberala metodikou, organizáciou, vzdelávaním, podporou a ďalšími aspektmi rozvíjajúcimi kultúrne aktivity. Súčasťou série prednášok bolo aj trhovisko kultúrnych aktivít, ktoré poskytlo priestor na individuálne rozhovory a inšpirácie.

Poďte sa pozrieť na YALTU!

Mladí lídri a dobrovoľníci už majú cyklus školení za sebou. Prácu s rovesníckou skupinou, líderské a komunikačné zručnosti, tvorbu projektov a manažment dobrovoľníkov majú teda v malíčku. Teraz začínajú v štyroch krajoch rozbiehať vlastné aktivity. Atmosféra projektu YALTA - evidentne je to veselá cháska!

Ako dopadli hlavné zbierkové dni Bielej pastelky 2016?

V piatok 23. a v sobotu 24. septembra ponúkalo v uliciach 300 miest a obcí po celom Slovensku takmer 3500 dobrovoľníkov už tradičné biele spinky. Ale čo sa vám rozhodne musí vybaviť pri slovách „Biela pastelka 2016“ je Matej Tóth a pokus o rekord.
Tímy, ktoré vo svojom kraji vyzbierali do pokladničiek najviac, sa stali víťazmi motivačnej súťaže a prežili Deň s Matejom Tóthom.
Ani tento rok nesmel chýbať časopis OKAmih, ktorý podporuje kampaň verejnej zbierky a informuje o živote ľudí so zrakovým postihnutím. Tento rok sa OKAmih zaoberal priestorovou orientáciou.

Vyhodnotenie fotografickej súťaže Cesta svetla 2016

Najkvalitnejšie diela už 13. ročníka tejto každoročne vyhlasovanej súťaže si od 29. novembra 2016 do 9. januára 2017 môžete prezrieť vo Výstavnej sieni v budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Všetkých 120 fotografií od 28 autorov, ktorí tohto roku pokúšali svoje šťastie, sa tam, prirodzene, dostať nemohlo, ale aspoň jedno – dve si tam každý z nich určite nájde. Nech sa páči, pozrite si vyhodnotenie oboch kategórií Cesty svetla 2016: čierno-bielej aj farebnej fotografie.

Bezpečne na cestách s bielou palicou

Prostredníctvom dopravno-výchovnej akcie Deň bielej palice sme sa aj tento rok usilovali dostať do povedomia vodičov, ako sa správať pri stretnutí s chodcom s bielou palicou. Tieto informácie je vďaka podpore Nadácie Allianz a Nadácie KIA Motors Slovakia možné získať aj z inštruktážneho videa Bezpečne na cestách s bielou palicou.
Nevidiacim chodcom s bielou palicou nezastavilo tohto roku na priechodoch pre chodcov 19,5 % áut. Najhoršie obstáli vodiči v Prešovskom, najlepšie v Trenčianskom kraji.


Podporte naše aktivity pre nevidiacich a slabozrakých ľudí prostredníctvom finančného daru v ľubovoľnej výške priamo cez web na tomto odkaze: https://unss.darujme.sk/52/. Ďakujeme.Spravodajcu vydáva Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Internetová stránka: http://unss.sk
Ak Spravodajcu ÚNSS do svojej emailovej schránky dostávať nechcete, napíšte nám prosím mail: blaskova@unss.sk
Kontakt: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 84250 Bratislava, unss@unss.sk