Spravodajca ÚNSS: 16. jún 2017

Spravodajcu si môžete prečítať aj online na internetovej stránke: Spravodajca ÚNSS: 16. jún 2017

Ak máte zaujímavé informácie, o ktorých by ste chceli informovať ostatných členov a kolegov, prosím pošlite spracovanú správu aj s prílohami na emailovú adresu dusana.blaskova@unss.sk - Vaše informácie uverejníme ako na webstránke ÚNSS, tak aj v spravodajcovi.

Aktuality

Vyhlasujeme fotografickú súťaž Cesta svetla 2017

Už 14-krát bude odborná porota hodnotiť fotografie zachytávajúce problematiku zrakového postihnutia alebo fenomén svetla. Súťaž je otvorená každému bez obmedzenia a bez vstupných poplatkov, a to v dvoch kategóriách: Čierno-biela a Farebná fotografia. Vaše snímky k fotografickej súťaži Cesta svetla 2017 čakáme do 30. septembra.

Bielou pastelkou začíname písať už 16. ročník

Kapitola s 2017 v názve našej verejnej zbierky má niekoľko noviniek: začína už od 1. 6., SMS správy bude možné posielať už od 15. 7. a zmenilo sa aj číslo účtu. Svoju zbierku bielych pasteliek si budete môcť o ďalší prírastok rozšíriť v piatok 22. a v sobotu 23. septembra, počas hlavných zbierkových dní Bielej pastelky 2017.

Podávanie sťažností orgánom verejnej správy z hľadiska nevidiacich

Novelou zákona NR SR rozhodla, že orgán verejnej správy je občanovi, ktorý sa naň dostaví osobne a nemá svoju sťažnosť spísanú, povinný len zabezpečiť materiálne podmienky, aby si mohol sťažnosť spísať sám. Čo však v prípade, že chce sťažnosť podať osoba so zrakovým postihnutím? Má možnosť podať sťažnosť aj priamo v sídle orgánu verejnej správy?

Branislav Mamojka bol opäť zvolený za člena predsedníctva Európskeho fóra zdravotného postihnutia

Na svojom výročnom generálnom zhromaždení si delegáti zvolili predsedu, predsedníctvo a výkonný výbor. Do predsedníctva bol už tretíkrát zvolený aj predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím Branislav Mamojka. Viac o tom, čo bolo v Madride 13. – 14. mája predmetom diskusie, sa dočítate po kliknutí na tento odkaz.

Kilometre VSE City Run 2017 pomôžu ľuďom so zrakovým postihnutím

Vďaka bežcom jedného z najväčších charitatívno–športových podujatí u nás môžeme v krajských strediskách v Košiciach a v Prešove skvalitniť svoje služby a obohatiť ich o nové kompenzačné a optické pomôcky. Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska prinieslo vyše 4000 účastníkov svojou vytrvalosťou viac než 11 000 €.

(NE)vidieť a vedieť viac

Spolok medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity zorganizoval v spolupráci s Krajským strediskom ÚNSS v Bratislave kurz prvej pomoci, ktorého účastníkmi boli ľudia so zrakovým postihnutím. Zástupcovia zo všetkých fakúlt každému individuálne ukázali, ako reagovať nielen pri ľahších zraneniach, ale aj pri život ohrozujúcich stavoch.

Hovoriace knihy pre ÚNSS

Podporný program spoločnosti MarDur, s. r. o., s názvom Pomáhame spoločne tým, ktorí to potrebujú, bol naviazaný na nákup IRS produktov počas určitého obdobia a vydavateľstvo nám z každého nákupu darovalo jednu knihu a za každých 10 nákupov jedno hovoriace pero. Hovoriace knihy plánujeme využiť pri zrakovej terapii slabozrakých detí.

Výsledky grantového kola 2017

Do 28. 4. sa naše nižšie organizačné zložky mohli uchádzať o podporu svojich projektov. Celkovo bolo do grantového kola v roku 2017 zaslaných 13 žiadostí, ktoré komisia na základe odborného hodnotiaceho procesu v máji t. r. posúdila a rozhodla o výške príspevku.

Osobných asistentov sa obmedzenie prác na dohodu nedotkne

NR SR obmedzila možnosti práce na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru evidovaným uchádzačom o zamestnanie. Netýka sa to uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú osobnú asistenciu pre osoby s ŤZP, avšak aj na nich sa bude vzťahovať vyššia hranica príjmu, ktorý budú môcť mesačne dosiahnuť z činnosti osobnej asistencie.


Naše aktivity pre nevidiacich a slabozrakých ľudí môžete podporiť tak, že vás to nebude stáť ani cent navyše. Za nákup vo vybraných e-shopoch zaplatíte rovnako, ale percentami z nákupu pomôžete ÚNSS. Využiť môžete odkazy https://dobromat.sk/podporim/unss a http://unss.sk/formular-givenio.php. Ďakujeme.Spravodajcu vydáva Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Internetová stránka: http://unss.sk
Ak Spravodajcu ÚNSS do svojej emailovej schránky dostávať nechcete, napíšte nám prosím mail: blaskova@unss.sk
Kontakt: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 84250 Bratislava, unss@unss.sk