Spravodajca ÚNSS: 24. máj 2016

Spravodajcu si môžete prečítať aj online na internetovej stránke: Spravodajca ÚNSS: 24. máj 2016

Ak máte zaujímavé informácie, o ktorých by ste chceli informovať ostatných členov a kolegov, prosím pošlite spracovanú správu aj s prílohami na emailovú adresu dusana.blaskova@unss.sk - Vaše informácie uverejníme ako na webstránke ÚNSS, tak aj v spravodajcovi.

Aktuality

Spolupracovali sme na kampani spoločnosti Mediaplanet s názvom Oči a zrak

Starostlivosť o oči je dnes dosť zanedbávaná a denne je tento orgán vystavený viacerým škodlivým vplyvom. Málokto vie, ako si zrak chrániť, čo robiť v prípade jeho zhoršenia alebo diagnostiky jeho poruchy či chyby. Zaujímavé a poučné čítanie na tieto témy ponúka práve kampaň Oči a zrak.

Výsledky grantového kola 2016

ÚNSS pre svoje nižšie organizačné zložky každý rok vyčlení časť finančných prostriedkov na podporu zaujímavých projektov. Tohtoročnou prioritou bola podpora dlhodobých aktivít smerujúcich k posilneniu integrácie, samostatnosti a k rozvoju špecifických zručností a návykov. Žiadosti o poskytnutie grantu sme prijímali do 29. apríla 2016. Výsledky grantového kola 2016.

EÚ prijala pravidlá prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií pre zrakovo a sluchovo postihnutých

Už v roku 2012 sa objavil návrh smernice o prístupnosti webových sídiel verejných inštitúcií z dielne Európskej komisie. Viaceré organizácie združujúce ľudí s postihnutím však poukazovali na určité nedostatky, preto proces nemohol byť ukončený. Konečné znenie smernice o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií v EÚ.

Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnil záverečné odporúčania pre Vládu SR

Slúžia na čo najefektívnejšiu implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Konkrétne odporúčania výboru OSN reagujú na potrebu zmeny situácie tejto skupiny ľudí, pričom zahŕňajú širokú škálu oblastí života ZP.

Výnos Bielej pastelky 2015 bol o 11 % vyšší než vlani

Už poznáme kompletný výnos minuloročnej verejnej zbierky Biela pastelka. Všetkým vám srdečne ďakujeme za podporu a pomoc.

Vodiaci pes – Štvornohé oči pre nevidiaceho

Pri príležitosti Svetového dňa vodiacich psov vyhlásila ÚNSS verejnú zbierku pod názvom Štvornohé oči, ktorá slúži na dofinancovanie kompletného programu pre vodiace psy. V súčasnosti prebieha najrozsiahlejšia výmena starých pokladníc za nové laminátové v podobe makety vodiaceho psa so šteniatkami.

Vyhlásenie fotografickej súťaže Cesta svetla 2016

Vaše čierno-biele a farebné fotografie s tematikou, ktorá priamo alebo nepriamo inklinuje k problematike ľudí so zrakovým postihnutím, alebo fenoménu svetla čakáme do 30. septembra 2016. Podmienky a prihláška fotografickej súťaže Cesta svetla 2016.


Podporte naše aktivity pre nevidiacich a slabozrakých ľudí prostredníctvom finančného daru v ľubovoľnej výške priamo cez web na tomto odkaze: https://unss.darujme.sk/52/. Ďakujeme.Spravodajcu vydáva Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Internetová stránka: http://unss.sk
Ak Spravodajcu ÚNSS do svojej emailovej schránky dostávať nechcete, napíšte nám prosím mail: blaskova@unss.sk
Kontakt: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 84250 Bratislava, unss@unss.sk