Spravodajca ÚNSS: 19. január 2013

Spravodajcu si môžete prečítať aj online na internetovej stránke: Spravodajca ÚNSS: 19. január 2013

Ak máte zaujímavé informácie, o ktorých by ste chceli informovať ostatných členov a kolegov, prosím pošlite spracovanú správu aj s prílohami na emailovú adresu simona.sipova@unss.sk - Vaše informácie uverejníme ako na webstránke ÚNSS, tak aj v spravodajcovi.

Aktuality

Krakov pripravuje hudobný festival pre nevidiacich

Krakovský LIONS Club inicioval vznik 1. hudobného festivalu pre nevidiacich s názvom Sounds from the Heart. Konať sa bude v novembri.

Tancujte bez bariér!

Občianske združenie Pohyb bez bariér pripravuje rovnomennú tanečnú súťaž, ktorej sa môžu zúčastniť amatérske tanečné skupiny, základné umelecké školy, deti z centier voľného času, tanečných krúžkov, z detských domovov a krízových centier a tiež deti zdravotne a inak znevýhodnené.

Zrak škôlkarov pod lupou

Projekt Včasná diagnostika zrakových porúch v materských školách, ktorý Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska realizovala ešte v decembri 2012, priniesol zaujímavé výsledky.

Štvornohé oči aj v roku 2013

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje verejnú zbierku Štvornohé oči od roku 2004, a to na verejnoprospešný účel podpory chovu, výchovy a výcviku vodiacich psov pre ľudí so zrakovým postihnutím.



Tohoto Spravodajcu vydáva Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Internetová stránka: http://unss.sk
Kontakt: spravodajca@unss.sk Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 84250 Bratislava
Ak Spravodajcu ÚNSS do svojej emailovej schránky dostávať nechcete, napíšte nám prosím mail: spravodajca@unss.sk.