Spravodajca ÚNSS: 22. jún 2012

Tohto spravodajcu si môžete prečítať aj online na internetovej stránke: Spravodajca ÚNSS: 22. jún 2012

Ak máte zaujímavé informácie, o ktorých by ste chceli informovať ostatných členov a kolegov, prosím pošlite spracovanú správu aj s prílohami na emailovú adresu simona.sipova@unss.sk - Vaše informácie uverejníme ako na webstránke ÚNSS, tak aj v spravodajcovi.

Aktuality

V Nitre bez bariér

Mestský úrad v Nitre vyšiel v ústrety svojim klientom so zrakovým postihnutím. V marci pribudli pred vstupom do budovy varovné pásy. (odkaz na článok V Nitre bez bariér)

Kráčajme spolu

Súťaž Kráčajme spolu bola spustená 15. mája, možnosť prihlásiť sa trvá až do 16. septembra. Jej cieľom je poskytnúť ľuďom možnosť prejaviť svoju spolupatričnosť k ľuďom s postihnutím, postaviť sa za ich inklúziu a kreatívne vyjadriť túto myšlienku.

VŠVP na konferencii v Paríži

Zástupcovia Výcvikovej školy pre vodiacich psov ÚNSS sa 10. - 13. mája zúčastnili na medzinárodnej konferencii IGDF – Medzinárodnej federácie škôl pre výcvik vodiacich psov. Hostiteľským mestom konferencie, ktorá sa koná raz za dva roky, bol Paríž.

Nevidiaci pracovali s účtami

KS ÚNSS v Prešove realizovalo projekt s názvom Zvýšenie finančnej gramotnosti u mladých zrakovo postihnutých klientov.

Zvuková kniha je päťdesiatnička

Prvá zvuková kniha na Slovensku bola nahraná pred 50-timi rokmi. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči pripravila pri príležitosti jubilea 6. – 7. júna slávnosť. (odkaz na článok o slávnosti k príležitosti jubilea nahratia prvej zvukovej knihy na Slovensku)

Mesto ako živý organizmus

UrbanE.T. je kultúrno-sociologicko komunitný projekt, ktorý pracuje s témou mesta ako so živou štruktúrou a organizmom. Po prvom ročníku festivalu v Ružomberku sa 1. - 3. júna konal druhý ročník v mestskej časti Bratislava – Rača.

V Nitre sa športovalo vo veľkom

Krajské stredisko Nitra pripravilo 8. júna športový deň pre svojich kolegov. Okrem nitrianskeho strediska sa zúčastnili pracovníci Úradu ÚNSS a členovia Krajskej rady Bratislava.

Výsledky grantového kola 2012 známe

Do grantového kola bolo zaslaných 21 projektov, z nich grantová komisia posudzovala 20. Požadovaná suma finančných prostriedkov za všetky projekty bola 5 063,00 €, suma vyčlenená na projekty je 2 890,00 €. (odkaz na článok s výsledkami grantového kola z roku 2012)

Dobrovoľníci odviedli kus práce

Areál ÚNSS na Sekulskej ulici v Bratislave žiari novým náterom a trávnik na dvore láka k oddychu. To všetko vďaka aktivite Nadácie Pontis Naše mesto. (odkaz na článok o dobrovoľníckej aktivite v areáli ÚNSS v Bratislave)Tohoto Spravodajcu vydáva Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Internetová stránka: http://unss.sk
Kontakt: spravodajca@unss.sk Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 84250 Bratislava
Ak Spravodajcu ÚNSS do svojej emailovej schránky dostávať nechcete, napíšte nám prosím mail: spravodajca@unss.sk.