Spravodajca ÚNSS: 22. november 2012

Tohto spravodajcu si môžete prečítať aj online na internetovej stránke: Spravodajca ÚNSS: 22. november 2012

Ak máte zaujímavé informácie, o ktorých by ste chceli informovať ostatných členov a kolegov, prosím pošlite spracovanú správu aj s prílohami na emailovú adresu simona.sipova@unss.sk - Vaše informácie uverejníme ako na webstránke ÚNSS, tak aj v spravodajcovi.

Aktuality

Biela pastelka v novej dekáde

V stredu 26. septembra sa konal 11. ročník verejnej zbierky Biela pastelka.

Prehliadka talentov Sečovce 2012

V sobotu 22. septembra sa v kultúrnom stredisku mesta Sečovce uskutočnil v poradí už 14. ročník krajskej prehliadky hudobnej a literárnej tvorby nevidiacich a slabozrakých interpretov Sečovce 2012.

Súťaž Braillovských esejí vyhodnotená

Do súťaže, sponzorovanej japonskými spoločnosťami aktívne presadzujúcich Braillovo písmo - Onkyo Corporation a The Braille Mainichi, sa prihlásilo 48 účastníkov zo 14-tich krajín.

Cesty križovali biele palice

Nevidiaci chodci s bielymi palicami skrížili vodičom cestu v 46 mestách na 55 priechodoch pre chodcov.

Poznáme výnos hlavného dňa Bielej pastelky

Výnos z hlavného dňa verejnej zbierky Biela pastelka 2012 je už známy. V uliciach 102 miest a obcí sa 26. septembra vyzbieralo 67 067,31 € na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím.

Ceny Zlatý erb rozdané

Vyhlásenie výsledkov súťaže ZlatyErb.sk 2012 sa uskutočnilo 25. októbra v Bratislave v rámci medzinárodného kongresu ITAPA 2012.

Čo priniesol 7. zjazd ÚNSS

7. zjazd ÚNSS schválil Správu o činnosti ÚNSS za roky 2008 - 2012, Správu o činnosti Ústrednej kontrolnej komisie, Zmeny a doplnenie Stanov ÚNSS a Stratégiu rozvoja ÚNSS na roky 2012 – 2016.

KS Trenčín na novej adrese

Krajské stredisko v Trenčíne vymenilo priestory. Sídli na Námestí sv. Anny v ružovej budove na 3. poschodí, ktorej názov je Unidom.

Vzdelávací program IBM začína

Spoločnosť IBM Slovensko v spolupráci s organizáciou Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR už piaty rok pomáha občanom so zdravotným postihnutím zvýšiť svoje šance v uplatnení sa na trhu práce prostredníctvom spoločného projektu zameraného na počítačové a jazykové vzdelávanie.

Tohoto Spravodajcu vydáva Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Internetová stránka: http://unss.sk
Kontakt: spravodajca@unss.sk Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 84250 Bratislava
Ak Spravodajcu ÚNSS do svojej emailovej schránky dostávať nechcete, napíšte nám prosím mail: spravodajca@unss.sk.