Poskytovanie sociálnych služieb v režime OTP

ÚNSS poskytuje sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

 • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
 • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou.
 • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou.

Poskytovanie sociálnych služieb podľa COVID AUTOMATU

Pri zaradení okresu do 1. stupňa ohrozenia (červený okres), 2. stupňa ohrozenia (bordový okres) alebo 3. stupňa ohrozenia (čierny okres) poskytujú naši pracovníci sociálne služby v režime OTP t.j. sociálne služby budú poskytované:

 1. Osobe plne očkovanej,
 2. Osobe, ktorá je schopná preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín (PCR test) alebo nie starším ako 48 hodín (antigénový test),
 3. Osobe, ktorá preukázateľne prekonala ochorenie COVID – 19 v období pre nie viac ako 180 dňami.

Odporúčania pre klientov ÚNSS

 • Je potrebné, aby klienti požiadali o sociálnu službu písomne, telefonicky alebo elektronický na nasledujúcich kontaktoch.
 • Neváhajte kontaktovať našich pracovníkov v prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so zrakovým postihnutím, či aktuálnou krízovou situáciou súvisiacou s COVID-19.

Požiadavky na klienta pre poskytnutie služby v osobnom kontakte:

 • Je potrebné sa vopred objednať na presný čas.
 • Podmienkou poskytnutia každej sociálnej služby zo strany klienta/sprevádzajúcej osoby je prekrytie horných dýchacích ciest.
 • Do priestorov ÚNSS nie je možné vstúpiť bez prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu. (Nevyhnutná podmienka v červených, bordových a čiernych okresoch)
 • Klient/sprevádzajúca osoba nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID-19.
 • Pri vstupe do priestorov je nutné použiť dezinfekciu na ruky.
 • Klient/sprevádzajúca osoba musí vyplniť záznamový hárok ohľadne možných príznakov ochorenia COVID-19.

Kontakty:

MY sme tu pre VÁS! Ďakujeme vám, že dbáte na bezpečnosť a zdravie nielen seba, ale aj ostatných!