Ako poskytujeme sociálne služby od 18.11.2020

Od 18.11.2020 na základe Krízového plánu ÚNSS poskytujeme sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

  • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
  • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou.
  • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou, skupinové aktivity sú naďalej pozastavené.

Pri zhoršení epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 môže dôjsť k obmedzeniu spôsobu a formy poskytovania terénnych a ambulantných služieb v okresoch so zhoršenou epidemiologickou situáciou. Konkrétne informácie o prípadných obmedzeniach vo vašom kraji nájdete na webových stránkach našich Krajských stredísk.

Požiadavky na klientov ÚNSS

  • Je potrebné sa vopred objednať na presný čas (telefonicky, emailom).
  • Do priestorov ÚNSS je možné vstupovať s prekrytím horných dýchacích ciest (rúškom).
  • Klient/sprevádzajúca osoba nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID-19.
  • Pri vstupe do priestorov je nutné použiť dezinfekciu na ruky.
  • Klient/sprevádzajúca osoba musí vyplniť záznamový hárok ohľadne možných príznakov ochorenia COVID-19.

Kontakty na možnosť objednania sa:

MY sme tu pre VÁS! Ďakujeme vám, že dbáte na bezpečnosť a zdravie nielen seba, ale aj ostatných!