Služby ÚNSS od 22.06.2020

Od 22.06.2020 na základe Krízového plánu ÚNSS poskytujeme sociálne služby v nasledovnom rozsahu a pri týchto opatreniach:

  • Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky.
  • Sociálne služby sú poskytované ambulantnou a terénnou formou.
  • Sociálne služby sú poskytované len individuálnou formou, skupinové aktivity sú naďalej pozastavené

Požiadavky na klientov ÚNSS

  • Je potrebné sa vopred objednať na presný čas (telefonicky, emailom)
  • Do priestorov ÚNSS je možné vstupovať s prekrytím horných dýchacích ciest (rúškom).
  • Klient/sprevádzajúca osoba nesmie vykazovať príznaky ochorenia COVID-19.
  • Pri vstupe do priestorov je nutné použiť dezinfekciu na ruky.
  • Klient/sprevádzajúca osoba musí vyplniť záznamový hárok ohľadne možných príznakov ochorenia COVID-19. Záznamový hárok na stiahnutie, formát PDF, 182kB.

Kontakty na možnosť objednania

V prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so zrakovým postihnutím či aktuálnou krízovou situáciou, neváhajte pracovníkov krajských stredísk ÚNSS kontaktovať, a to od pondelka do piatku v čase od 09:00 do 15:00, prostredníctvom nasledovných kontaktov:

MY sme tu pre VÁS! Ďakujeme Vám, že dbáte na bezpečnosť a zdravie nielen seba ale aj ostatných!