Skočiť na obsah

Tábor organizuje
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
http://www.unss.sk/


Reset 2014 - 6. ročník mládežníckeho počítačového tábora pre zrakovo postihnutých


Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska usporiadala v dňoch 27. júla – 2. augusta 2014 už šiesty ročník mládežníckeho počítačového tábora pre zrakovo postihnutých – Reset.

Od 27. júla do 2. augusta mali mladí ľudia so zrakovým postihnutím možnosť zdokonaliť sa v svojich počítačových schopnostiach – v Ždiari sa pre nich konal už 6. ročník počítačového tábora Reset.

Na účastníkov tábora čakalo množstvo workshopov, na ktorých sa mohli zdokonaliť v ovládaní najnovších informačných technológií. Nižšie nájdete odkazy na handouty workshopov, ktoré sa na tábore konali.

Reset sa konal v krásnej prírode Belianskych Tatier v hoteli Magura v Ždiari. Účastníkom tábora bolo po odbornej a organizačnej stránke k dispozícii 5 lektorov a 5 dobrovoľníkov. Za podporu tábora ďakujeme Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis a Nadačnému fondu Dell pri Nadácii Pontis.

Diskusiu o tábore Reset 2014 nájdete na fóre ÚNSS - diskusia o tábore Reset 2014.

Handouty k workshopom

Tábor Reset 2014 podporili:

Nadačný fond Dell v spolupráci s Nadáciou Pontis
logo Nadácie Pontis
logo spoločnosti Dell


Nadačný fond Telekom v spolupráci s Nadáciou Pontis
logo Nadačného fondu Telekom
logo Nadácie Pontis


Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk