Skočiť na obsah

Tábor organizuje
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
http://www.unss.sk/


Reset 2013 - 5. ročník mládežníckeho počítačového tábora pre zrakovo postihnutých


Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska usporiadala v dňoch 29. júla – 4. augusta 2013 už piaty ročník mládežníckeho počítačového tábora pre zrakovo postihnutých – Reset.

Od 29. júla do 4. augusta mali mladí ľudia so zrakovým postihnutím možnosť zdokonaliť sa v svojich počítačových schopnostiach – v Ždiari sa konal počítačový tábor určený priamo im.

Počas týždňa sa konalo 18 počítačových workshopov, na ktorých sa mohli naučiť základy vytvárania webových stránok, pracovať so zvukom v programe Audacity, naučiť sa základy Linuxu či programovacieho jazyka Python a ďalšie, nie úplne bežné počítačové znalosti.

Okrem počítačových workshopov sme navštívili hrad Ľubovňa v Starej Ľubovni, ktorý je čiastočne sprístupnený ľuďom so zrakovým postihnutím, pozreli sme si komentovaný film, zahrali sa hry, kde sme na základe indícií hádali príbeh, vyšli sme si na túru do blízkych Belianskych Tatier a posledný deň sme sa zabavili na opekačke.

Tábora sa zúčastnilo 21 účastníkov, 5 lektorov počítačových workshopov a 5 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali so sprevádzaním účastníkov.

Diskusiu o tábore Reset 2013 nájdete na fóre ÚNSS - diskusia o tábore Reset 2013.

Handouty na stiahnutie

Tábor Reset 2013 podporili:

Nadácia VÚB
logo Nadácie VÚB

Nadačný fond Telekom v spolupráci s Nadáciou Pontis
logo Nadačného fondu Telekom
logo Nadácie Pontis

Dobrá krajina - darcovská sociálna sieť
logo Dobrej krajiny

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
logo Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

DigiBooks
DigiBooks - digitálna knižnica pre nevidiacich

Copyright Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
e-mail: webmaster@unss.sk