Osvetové akcie a besedy

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa dlhodobo venuje osvete v problematike zrakového postihnutia na rôznych úrovniach. Cieľom osvety je predovšetkým uľahčiť ľuďom so zrakovým postihnutím ich integráciu v bežnom živote. Chceme, aby boli prijímaní ako jej prirodzená súčasť a ako ľudia, ktorí sú schopní vzdelávať sa, pracovať a zúčastňovať sa kultúrno-spoločenského života.

Obsahom osvetových programov je:

  • objasnenie zrakového postihnutia a jeho dôsledkov na rôzne oblasti života
  • objasnenie spôsobov, akými nevidiaci a slabozrakí získavajú informácie, ako sa pohybujú a orientujú, čítajú a píšu, ako vykonávajú každodenné činnosti,
  • tipy a triky pri komunikácii s osobou so zrakovým postihnutím,
  • návod, ako správne poskytnúť pomoc.

Naše prezentácie a besedy uskutočňujeme všade tam, kde je to potrebné. Orientujeme sa najmä na:

  • školy - zameriavame sa na rôzne stupne vzdelávania, od základných škôl až po vysoké školy; prezentácie sú vhodným spestrením počas hodín etickej výchovy alebo iných spoločensko-vedných predmetov,
  • firmy a podniky - cieľom je osveta zamestnancov či samotného zamestnávateľa, ktorý pri prvom kontakte s človekom so zrakovým postihnutím nemusí vedieť správne odhadovať jeho schopnosti a prípadné obmedzenia v orientácii či pri získavaní a spracúvaní informácií,
  • ostatné inštitúcie – predpokladáme, že osoba so zrakovým postihnutím môže prísť do kontaktu s rôznymi inštitúciami (nemocnice, úrady, banky, ubytovacie zariadenia), v ktorých vzájomnú komunikáciu určite uľahčí absolvovanie krátkeho tréningu.

Osvetovo-prezentačné aktivity sú určené pre kohokoľvek, kto o ne prejaví záujem.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať - Petr Ostružiar, telefónne číslo 0903 280 579 alebo e-mail na adrese petr.ostruziar(zavináč)unss.sk.