Online školenia pre mestá a obce

Od septembra 2019 začala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) vďaka podpore z európskeho programu Erasmus+ realizovať medzinárodný projekt s názvom „Od vzdelávania k inklúzii“ (ďalej používaná projektová skratka EDI z anglického názvu projektu From Education to Inclusion).

Cieľom tohto projektu je prispieť k odstráneniu bariér v oblasti fyzického prostredia, informácií i bariér v bežnej komunikácii prostredníctvom vytvorenia a realizácie sústavy online vzdelávania pre zástupcov miest a obcí (zamestnanci orgánov verejnej správy a samospráv na relevantných pracovných pozíciách) a pre nevidiacich a slabozrakých lídrov (aktívni zástupcovia komunity ľudí so zrakovým postihnutím).

Jednotlivé školenia budú zamerané na prístupnosť pre ľudí so zrakovým postihnutím:
a) prístupnosť fyzického prostredia,
b) prístupnosť informácií,
c) komunikáciu a sprevádzanie.

Na projekte spolupracuje okrem ÚNSS aj české centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami Teiresiás a švédska firma FUNKA zameraná na riešenia v oblasti prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím. Slovenským asociovaným partnerom je i Združenie miest a obcí Slovenska.

Viac informácii sa o tejto spolupráci môžete dočítať priamo na stránke projektu:

Od vzdelávania k inklúzii (EDI).

Čo ponúkame?

Pre zamestnancov orgánov verejnej správy a samospráv na relevantných pracovných pozíciách ponúkame nasledovné online školenia:

Prístupné informácie

Kedy: 27. – 29. 4. 2021 (Zoom)
Pre koho: správcovia webov, pracovníci zodpovední za informovanie
Kto: českí a slovenskí lektori

O čom

 • Ako mám spraviť leták, aby bol dobre čitateľný pre všetkých?
 • Môžem na FB stránke obce zverejniť informáciu len cez fotografiu?
 • Ako si vlastne nevidiaci čítajú informácie na internete?

Viac informácií a prihláška na školenie Prístupné informácie:

Prístupné informácie – prihláška na online školenie

 • Prihlasovanie otvorené najneskôr do: 23. 4. 2021

Medziľudská komunikácia

Kedy: 11. – 13. 5. 2021 (Zoom)
Pre koho: klientskí pracovníci, miestni organizátori podujatí/participatívnych diskusií, pracovníci oddelení sociálnych služieb…
Kto: slovenskí lektori

O čom

 • Ako komunikovať s nevidiacim, keď príde so svojim asistentom?
 • Môžem povedať dovidenia?
 • Ako mám s nevidiacim vyplniť a podpísať formuláre?

Viac informácií a prihláška na školenie Komunikácia:

Medziľudská komunikácia – prihláška na online školenie

 • Prihlasovanie otvorené najneskôr do: 7. 5. 2021

Prístupné prostredie

Kedy: 25. – 27. 5. 2021 (Zoom)

Pre koho: pracovníci stavebných úradov, zamestnanci zodpovední za stavebné riešenia a úpravy

Kto: švédski a slovenskí lektori (+ zabezpečené tlmočenie)

O čom

 • Ako mám nájsť lacné a dobré riešenie, ktoré zjednoduší orientáciu nevidiacemu?
 • Ako môžem podporiť samostatné cestovanie ľudí so zrakovým postihnutím?
 • Aké sú legislatívne požiadavky týkajúce sa prístupnosti prostredia?

Viac informácií a prihláška na školenie Prístupné prostredie:

Prístupné prostredie – prihláška na online školenie

 • Prihlasovanie otvorené najneskôr do: 20. 5. 2021

Kontaktná osoba za ÚNSS:

Tímea Hóková – manažérka projektu EDI
hokova@unss.sk
0911/469 652