Len vďaka vám môžeme pomáhať už 30 rokov

Pomôžte nám ísť ďalej…

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska si 7. apríla pripomenula 30 rokov svojej existencie. Počas tohto obdobia sa stala rešpektovanou organizáciou, ktorá obhajuje práva nevidiacich a slabozrakých, zúčastňuje sa na odstraňovaní architektonických a informačných bariér, poskytuje širokú paletu sociálnych služieb zameraných na podporu samostatného života ľudí so zrakovým postihnutím.

Zamestnávať ľudí so zdravotným postihnutím prestalo byť tabu

Dnes patrí ÚNSS k najstarším občianskym združeniam na Slovensku. Má takmer 4 tisíc členov a 57 základných organizácií. Počas troch desiatok rokov výrazne pomohla k mnohým pozitívnym zmenám prospešným (nielen) pre ľudí so zrakovým postihnutím. „Naša organizácia pripomienkovala a prispela k tvorbe mnohých zákonov a vyhlášok. Za tie, pre nás najťažiskovejšie, považujem zákon o službách zamestnanosti podporujúci zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím, zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy podporujúce prístupnosť webových sídiel a elektronických služieb i dokumentov pre nevidiacich a slabozrakých, ale aj antidiskriminačný zákon zakazujúci diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia, zákon o poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia či zákon o sociálnych službách. Za úspech považujem aj zmenu vo vysokoškolskom zákone, podľa ktorej musia verejné vysoké školy zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídiel vrátane ich obsahu. Presadeniu tejto zmeny sme sa venovali viac ako desať rokov,“ konštatuje na margo legislatívnych úspechov B. Mamojka.

Aj vďaka nám sú ozvučené zastávky či električky

ÚNSS sa zúčastňovala na príprave a zavádzaní do praxe tzv. Marakéšskej zmluvy, ktorá umožňuje bezplatnú cezhraničnú výmenu kníh upravených do formy prístupnej pre nevidiacich. Vďaka nej je oveľa jednoduchšie získavať literatúru zo zahraničia. Aj pod nárast počtu ozvučených vozidiel či nízkopodlažných dopravných prostriedkov je podpísaný aktívny prístup Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Výsledky ich práce oceňujú aj seniori či matky s kočíkmi.

Vraciame späť do života…

Dôležitou súčasťou ÚNSS je poskytovanie sociálnych služieb, ktoré sú dostupné v každom kraji na Slovensku. V rámci sociálnych služieb poskytuje ÚNSS sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo. „Azda najlepšie by som ukázala komplexnosť našich služieb na konkrétnom prípade nášho klienta. Povedzme, že je to muž, v aktívnom veku, ktorý po nehode prišiel o zrak. Život sa mu otočí o stoosemdesiat stupňov. Naši sociálni pracovníci mu dokážu pomôcť nielen pri vyrovnávaní sa so slepotou, ale naučia ho fungovať v zmenených podmienkach. Plnohodnotne a čo najsamostatnejšie,“ vysvetľuje Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS. A čo všetko dokážu vrátiť v živote nevidiaceho do starých koľají? Napríklad zvládnuť opätovne svoju domácnosť. Upratovanie, varenie, ani pranie nie sú problém a dajú sa vykonávať hoci je človek nevidiaci. Ani osobná hygiena si nevyžaduje asistenciu ďalšieho rodinného príslušníka, páni zvládnu i holenie a dámy mejkap. „Všetky naše aktivity smerujú k tomu, aby sa nevidiaci stal čo najsamostatnejším a najnezávislejším, či ide o fungovanie v domácom prostredí, ale i mimo neho. Učíme klientov chodiť s bielou palicou, naši sociálni pracovníci s nimi trénujú cestu do práce, do obchodu či pre deti do školy, aby ich zvládli samostatne. Ani práca na počítači či s dotykovým telefónom nie je nedosiahnuteľnou. Mnohých klientov podporujeme aj v tom, aby sa nebáli vrátiť k svojim pôvodným profesiám. Máme klienta, ktorý sa aj po strate zraku vrátil k práci účtovníka.“ Odborníci ÚNSS sú však poruke aj pre ostatných členov rodiny, ktorí sa s novou situáciu musia tiež naučiť žiť a naučiť sa, ako a kedy pomáhať svojmu nevidiacemu príbuznému.

Martin začal strácať zrak zo dňa na deň

Pomoc v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska našiel aj Martin, aktívny mladý muž, profesionálny kuchár a otec malej školáčky. Jeho diagnóza znela Usherov syndróm. Ide o geneticky podmienené ochorenie sietnice, pri ktorom dochádza k jej postupnému poškodeniu. „Nevidím do strán a centrálne videnie nemám také ostré ako kedysi. Orientovať sa však dokážem, hoci v tme a šere je to horšie, ale napríklad mobil či počítač čítam bez lupy. Pravdaže, občas sa stane, že do niekoho narazím, nevšimnem si odsunutú stoličku či stôl, ale neberiem to tragicky. Je to, jednoducho, tak…“ Dodáva vyrovnane. V súčasnosti je Martin na invalidnom dôchodku, ale snaží sa žiť aktívne. Obľúbil si Nordic walking, lektoroval kurzy varenia pre nevidiacich a slabozrakých v ÚNSS, pôsobí ako dobrovoľník zbierky Biela pastelka. „V Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska som našiel veľa priateľov, kolegov a ľudí, ktorí mi pomohli. Naučili ma chodiť s bielou palicou, aby sa mi ľahšie orientovalo v priestore. Učím sa Braillovo písmo, navštevoval som Tréning pamäti, poradia mi, ak čosi potrebujem vyriešiť… Viem, že ak by som potreboval špeciálnu lupu alebo inú pomôcku, pomôžu mi s výberom,“ hodnotí Martin pomoc pracovníkov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Príbehov podobných Martinovmu majú v Únii stovky. Mnohé začali neistotou, smútkom, šokom z nepríjemnej životnej zmeny smerujúc k zlepšeniu a pochopeniu, že aj bez zraku, alebo s nedokonalým videním, sa dá viesť krásny a plnohodnotný život… Pracovníci Únie ich môžu meniť, ak sa podarí získať dostatok peňazí. A práve to je súčasnou situáciou vážne ohrozené.

Koronavírus zmaril Deň otvorených dverí a ohrozil zbierku Biela pastelka

30. výročie si pôvodne chcela ÚNSS pripomenúť Dňom otvorených dverí, počas ktorého mali rôznymi interaktívnymi aktivitami priblížiť každodennosť so zrakovým postihnutím. V pláne bola, dokonca, kompletne zatemnená miestnosť, v ktorej si mali návštevníci vyskúšať rôzne bežné činnosti a na vlastnej koži tak „zažiť“ pocity nevidiaceho. „Žiaľ, súčasná situácia sa nás dotkne oveľa viac. Ohrozenou je i výnos zbierky Biela pastelka. Gro financií zbierky pochádza z hlavného zbierkového dňa, kedy sú v uliciach tisícky dobrovoľníkov z radov žiakov a študentov. Ako to však bude tohto roku netušíme a máme vážne obavy, ako dokážeme zastrešiť našu pomoc a služby v roku nadchádzajúcom, ktorý bude závislý aj od výšky výnosu zbierky Biela pastelka,“ vysvetľuje riaditeľka ÚNSS.

Chceli by ste pomôcť nevidiacim a slabozrakým?

Akýkoľvek finančný dar môžete venovať na účet verejnej zbierky Biela pastelka. Vďaka vášmu príspevku môžeme meniť príbeh mnohých klientov a písať krajšie príbehy ich života.
Číslo účtu: SK23 1111 0000 0014 3025 8006

Alebo môžete prispieť priamo cez darovaciu bránu.