Kontakty

Kontakty na Úrad ÚNSS

Adresa: Sekulská 1, 842 50 Bratislava - Karlova Ves - mapa
GPS súradnice: 48°9'45.29"N 17°2'50.47"E
tel: 02/69 20 34 20
e-mail:
web: https://unss.sk
číslo účtu: 7000336032/0200 (VÚB, a.s.)
IBAN: SK31 0200 0000 0070 0033 6032
IČO: 00683876
DIČ: 2020804731

ÚNSS je občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom: VVS/1-909/90-32-11

Predseda ÚNSS

Predseda ÚNSS
Branislav Mamojka
predseda ÚNSS
e-mail:

Riaditeľka ÚNSS

Riaditeľka ÚNSS
Tatiana Winterová
riaditeľka ÚNSS
e-mail:

Kancelária riaditeľky

Monika Ďurčeková – asistentka riaditeľky
E-mail:
Tel.: +421 2 69 20 34 20
Milan Měchura – metodik pre obhajobu záujmov a uplatňovanie práv osôb so zrakovým postihnutím (pracovisko Partizánske/Bratislava)
E-mail:
Tel.: +421 2 69 20 34 30, +421 38 531 75 17
Josef Zbranek – odborný pracovník rozvoja spolkovej činnosti
E-mail:
Tel.: +421 2 69 20 34 30, 0911 328 921
Dušana Blašková – metodička rozvoja spolkovej činnosti
E-mail:
Tel.: +421 2 69 20 34 30, 0911 469 653
Zuzana Együdová – pracovná asistentka
Email:
Tel.: +421 2 69 20 34 30

Oddelenie pre vzťahy s verejnosťou a fundraising

Petr Ostružiar – manažér pre fundraising
E-mail:
Tel.: +421 2 692 034 21, 0903 280 579

Oddelenie sociálnych služieb

Tímea Hóková – metodička pre sociálne služby
E-mail:
Tel.: +421 2 69 20 34 24, 0911 469 652
Marián Horanič – metodik pre sociálne služby
E-mail:
Tel.: 0903 244 553
Dagmar Filadelfiová – metodička pre sociálne služby (pracovisko Banská Bystrica)
E-mail:
Tel.: +421 48 413 42 01, 0905 477 975
Ivana Frčová – metodička pre sociálne služby (pracovisko Banská Bystrica)
E-mail:
Tel.: +421 48 413 42 01, 0911 636 439

Centrum technických a informačných služieb (CETIS)

Peter Teplický – vedúci oddelenia, metodik pre výučbu IT technológií, lektor IT
E-mail:
Tel.: +421 903 555 736
Michaela Hajduková – zástupkyňa vedúceho oddelenia, odborná pracovníčka
E-mail:
Tel.: +421 2 69 20 34 38
Branislav Mamojka – metodik pre štandardizáciu prístupnosti
E-mail:
Tel.: +421 2 69 20 34 32
Marek Macko – externá spolupráca - metodik pre výučbu IT technológií, administrátor
E-mail:
Vojtech Regec – externá spolupráca - metodik pre prístupnosť webových stránok
E-mail:

Oddelenie prevencie architektonických a dopravných bariér

Pavol Korček – vedúci oddelenia, metodik v oblasti prevencie architektonických a dopravných bariér
E-mail:
Tel.: +421 2 69 20 34 25
Mobil: 0911 469 650
Igor Harušťák – odborný pracovník
E-mail:
Tel.: +421 2 69 20 34 25
Mobil: 0911 469 650
Web: http://architektonickebariery.sk

Ekonomické oddelenie

Lucia Fabianová – účtovníčka
E-mail:
Tel.: +421 2 69 20 34 28
Anna Ondrejková – projektová a finančná pracovníčka
E-mail:
Tel.: +421 2 69 20 34 23
Libuša Preťová – personalistka
E-mail:
Tel.: +421 2 69 20 34 23
Michal Winter – hospodár
E-mail:
Tel.: +421 2 69 20 34 26

Krajské strediská

Krajské stredisko Bratislava

adresa: Sekulská 1, 842 50 Bratislava - mapa
Telefón: 02/69 20 34 41, 02/69 20 34 42
Mobil: +421 911 809 528
E-mail:
Web: www.bratislava.unss.sk
Vedúca KS: Jana Polnerová

Krajské stredisko Banská Bystrica

adresa: Internátna 10, 974 04 Banská Bystrica - mapa
Telefón/Fax: 048/413 42 01
Mobil: +421 905 477 975
E-mail:
Web: www.bystrica.unss.sk
Vedúca KS: Dagmar Filadelfiová

Krajské stredisko Košice

adresa: Park obrancov mieru 1, 040 01 Košice - mapa
Telefón: 055/632 47 15
Fax: 055/632 07 72
Mobil: +421 905 490 645
E-mail:
Web: www.kosice.unss.sk
Vedúca KS: Zuzana Mihályová

Krajské stredisko Nitra

adresa: Nedbalova 540/ 17, 949 11 Nitra - mapa
Telefón: 037/741 81 15
Mobil: +421 905 469 649
E-mail:
Web: www.nitra.unss.sk
Vedúca KS: Petra Ajdariová

Krajské stredisko Trenčín

adresa: Námestie sv. Anny č. 9, 911 01 Trenčín - mapa
Telefón/Fax: 032/652 33 13
Mobil: +421 905 477 971
E-mail:
Web: www.trencin.unss.sk
Vedúca KS: Zora Sdurková

Krajské stredisko Trnava

adresa: Trhová 2, 917 01 Trnava - mapa
Telefón: 033/551 27 06
Mobil: +421 905 477 972
E-mail:
Web: www.trnava.unss.sk
Vedúca KS: Lenka Patyiová

Krajské stredisko Prešov

adresa: Kollárova 11, 080 01 Prešov - mapa
Telefón/Fax: 051/772 44 21
Mobil: +421 905 477 974
E-mail:
Web: www.presov.unss.sk
Vedúca KS: Katarína Šmajdová Búšová

Krajské stredisko Žilina

adresa: Karpatská 10, 010 08 Žilina - mapa
Telefón/Fax: 041/565 23 69
Mobil: +421 905 477 970
E-mail:
Web: www.zilina.unss.sk
Vedúca KS: Erika Kanátová

Stredisko sociálnej rehabilitácie Martin

adresa: B. Bullu 13, 036 08 Martin - mapa
Telefón: 043/428 19 09
E-mail:
Pracovníčka: Milota Strončeková

Krajské rady

Krajská rada Bratislava

Predseda KR: Ján Cesnek
Adresa: Sekulská 1, 842 50 Bratislava

Krajská rada Banská Bystrica

Predseda KR: Ladislav Klešč
Sekretárka: Alexandra Muránska
Adresa: Internátna 10, 974 04 Banská Bystrica

Krajská rada Košice

Predseda KR: Milan Sabovík
Sekretárka: Lenka Kulíková
Adresa: Park obrancov mieru 1, 040 01 Košice

Krajská rada Nitra

Predsedníčka KR: Ervína Balašková
Sekretárka: Oľga Držíková
Adresa: Nedbalova 540/ 17, 949 11 Nitra

Krajská rada Trenčín

Predsedníčka KR: Mária Danielová
Adresa: Námestie sv. Anny č. 9, 911 01 Trenčín

Krajská rada Trnava

Predseda KR: Jozef Kopaj
Sekretárka: Beáta Stančeková
Adresa: Trhová 2, 917 01 Trnava

Krajská rada Prešov

Predseda KR: Michal Muravský
Sekretárka: Zlatica Savkaničová
Adresa: Kollárova 11, 080 01 Prešov

Krajská rada Žilina

Predsedníčka KR: Milota Strončeková
Sekretárka: Ľudmila Kubašová
Adresa: Karpatská 10, 010 08 Žilina

Poradenské miesta ÚNSS