Grantová komisia zasadla a rozhodla

Treba priznať, že Nevidiaci a slabozrakí v on-line svete, tohtoročná priorita, naše nižšie organizačné zložky priveľmi neoslovila. Do grantového kola 2021, ktorého uzávierka bola 10. mája, sme na posúdenie dostali len 5 projektov. Nápadmi, premyslenosťou a kvalitou spracovania však dosiahli vysokú úroveň, čo nás veľmi teší. Celkovo sme mali k dispozícii 5 032,00 EUR, požadovaná suma za všetky projekty dosiahla výšku 2 000 EUR.

Podporené projekty

 Názov projektu – opisPredkladateľPoskytnutá čiastka €
1Na slovíčko…ZO č. 8 Čadca400,00 €
2Bratislava ako ju ne/poznámeZO č. 4 Bratislava400,00 €
3SvetloKR Bratislava400,00 €
4On-line skupinové psychologické poradenstvoKS Bratislava400,00 €
SPOLU:                                                     1 600,00 €

Projekt nepodporený z dôvodu nesplnenia vyhlásenej priority

 Názov projektu – opisPredkladateľPoskytnutá čiastka €
5Kondičné cvičenieZO č. 25 Nitra0,00 €