Braillovská olympiáda 2019

Už 2. ročník podujatia, ktoré vzniklo inováciou celoštátnej Súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma, organizovanej ÚNSS v rokoch 1992 – 2015, potrápilo prsty nevidiacich v štyroch disciplínach: Čítanie Braillovho písma (I. a II. kategória), Písanie Braillovho písma na mechanickom písacom stroji pre nevidiacich, Korektúra braillovského textu a Lekáreň.

Na kvalifikačné kolá sa podľa vlastného výberu, bez ohľadu na miesto trvalého či prechodného bydliska a vek, mohol prihlásiť každý občan SR so zrakovým postihnutím, ktorý dokáže Braillovo písmo čítať hmatom a písať ho na mechanickom písacom stroji pre nevidiacich. V roku 2019 sa kvalifikačné kolá uskutočnili v sobotu 25. 5. v Košiciach, v stredu 12. 6. v Banskej Bystrici, v piatok 21. 6. v Martine a v piatok 28. 6. v Trnave. Celoštátne finále plánujeme na jeseň v Bratislave a postúpi doň 6 najúspešnejších súťažiacich v každej disciplíne v celkovom poradí.

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Aby to v Banskej Bystrici šlo od ruky Čítanie Braillovho písma Jaroslav Bohovič pri čítaní súťažného textu
Július Bartek si preberá cenu Korektúra braillovského textu Len kradmý pohľad
Na čo sa mohli tešiť výhercovia v Trnave Ondrej Rosík lúšti názvy liekov Písanie v Martine
Plakety pre víťazov košického kola Rozlúčková v Banskej Bystrici Súťažiaci si pripomenuli pravidlá
Tajomné bodky V Košiciach nad chybami Zuzana Pohanková počas príprav