(NE)vidieť a vedieť viac

Deň nevidiacich sme si v priestoroch Krajského strediska ÚNSS Bratislava pripomenuli kurzom 1. pomoci, ktorého účastníkmi boli nevidiaci a slabozrakí ľudia. Medici a lekári zo Slovenskej zdravotníckej univerzity pre nás pripravili takýto program: KPR dospelého a dieťaťa a pomoc pri dusení dospelého a dieťaťa. Zamerali sa na nacvičovanie správnej techniky čistenia zubov, Spolok reprodukčného zdravia sa sústredil na samovyšetrenie prsníkov a semenníkov. Ďalšie stanovište s názvom Čísla pre zdravie ponúklo meranie krvného tlaku, glykémie, telesnej výšky a hmotnosti a BMI.

Autorom fotografií je Ľuboš Dubovský

Ako sa správne starať o zuby Dýchanie z úst do úst Masáž srdca
Meranie glukomerom Meranie hladiny cukru v krvi Meranie krvného tlaku
Nácvik umelého dýchania Samovyšetrenie prsníkov a semenníkov Stabilizovaná poloha
Starostlivosť o zuby Účastníkov privítala študentka Slovenskej zdravotníckej univerzity Ukážka protišokovej polohy