Memoriál Zlatky Bielickej

Vyše 60 milovníkov pohybu (či už so zrakovým postihnutím, alebo bez neho) prilákala SINA Nitra, n. o., a naša nitrianska Krajská rada na 3. ročník Memoriálu Zlatky Bielickej, ktorý sa uskutočnil v sobotu 7. júla od 9:00 do 17:00 hod. v Stredisku SINA Nitra, n. o., na Nedbalovej 17 v Nitre. Športový deň konaný na pamiatku a česť dlhoročnej dobrovoľníčky a propagátorky rekreačného športu ponúkol návštevníkom veslársky trenažér, ruské kolky, kurz a turnaj v Qarde či rozpoznávanie vôní – Ponitriansky čuchometer. Nechýbali ani tandemový bicykel, rotoped a spoločenské hry pre nevidiacich.

Projekt podporil Nitriansky samosprávny kraj

Na veslárskom trenažéri Odovzdávanie cien Poďakovanie
Ponitriansky čuchometer Qardo Ruské kolky
Sláva víťazom Súťaž v ruských kolkoch Turnaj v Qarde
Veslársky trenažér Vysvetlenie pravidiel