Chcem odoberať Spravodajcu ÚNSS


obrázok s textom Podporte nás!


Biele palice na cestách - 15. októbra po celom Slovensku


Facebook logo


banner Biela pastelka 2018


Givenio banner


Memoriál Zlatky Bielickej

Vyše 60 milovníkov pohybu (či už so zrakovým postihnutím, alebo bez neho) prilákala SINA Nitra, n. o., a naša nitrianska Krajská rada na 3. ročník Memoriálu Zlatky Bielickej, ktorý sa uskutočnil v sobotu 7. júla od 9:00 do 17:00 hod. v Stredisku SINA Nitra, n. o., na Nedbalovej 17 v Nitre. Športový deň konaný na pamiatku a česť dlhoročnej dobrovoľníčky a propagátorky rekreačného športu ponúkol návštevníkom veslársky trenažér, ruské kolky, kurz a turnaj v Qarde či rozpoznávanie vôní – Ponitriansky čuchometer. Nechýbali ani tandemový bicykel, rotoped a spoločenské hry pre nevidiacich.

Projekt podporil Nitriansky samosprávny kraj

Na veslárskom trenažéri Odovzdávanie cien Poďakovanie
Ponitriansky čuchometer Qardo Ruské kolky
Sláva víťazom Súťaž v ruských kolkoch Turnaj v Qarde
Veslársky trenažér Vysvetlenie pravidiel