Dni Mateja Hrebendu

Na počesť jedného (ne)nápadného syna Tatier bol v roku 1988 Ministerstvom kultúry a vtedajším Zväzom invalidov prijatý zakladajúci dokument Dní Mateja Hrebendu. Dodnes je to sviatok umeleckého slova ľudí so zrakovým postihnutím, celoslovenská súťažná prehliadka recitátorov a literárnych tvorcov. V dňoch 23. – 25. novembra Zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska už 19. ročník.

O uznanie poroty sa uchádzali nevidiaci a slabozrakí zo všetkých kútov Slovenska a všetkých vekových kategórií – od žiakov I. stupňa ZŠ až po seniorov. Odborným okom a uchom na prednes poézie, prózy a hlasového divadla dohliadali Jaroslava Čajková a Michal Herceg, literárne práce hodnotili Jozef Lapšanský, Štefan Šimko a Ján Petrík. Súčasťou podujatia boli tvorivé dielne a seminár k autorskej tvorbe.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Partneri:

IPOS Slovakia, s.r.o.
Martinus, s. r. o.
Mestská knižnica Bratislava
Národné osvetové centrum
Philips
REGIONPRESS, s. r. o.
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu

Auditórium Mária Godárová recituje Ľudmilu Podjavorinskú Matej Hrebenda
Mimo pódia Počas prestávky Podujatie podporilo Ministerstvo kultúry SR a partneri
Prezentácia autorskej tvorby Príhovor Jaroslavy Čajkovej Recitácia prózy
Samuel Michálek Slávnostné otvorenie zástupcom ÚNSS Stanislava Španková
Zuzana Rojíková