Deň bielej palice 2018

Už 9. ročník osvetovej akcie sa uskutočnil v pondelok 15. októbra a širokú verejnosť sme vychovávali, ako správne reagovať na bielu palicu. Na cestách aj na uliciach.

Prvá línia akcie bola zameraná na osvetu v oblasti dopravných bariér. Oporou nám bol Zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z., ktorý chodcov so zrakovým postihnutím špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť, cieľom obmedziť trúbenie a upozornenia svetlami či posunkami.

Druhá línia bola zameraná na osvetu v oblasti architektonických bariér. Oporou nám bola vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorá upravuje vzdialenosť prekážok umiestnených od reliéfnych orientačných prvkov, t. j. od umelých vodiacich línií, varovných a signálnych pásov. Podľa nej do nich minimálne 800 milimetrov na obe strany od ich okraja nesmie nič zasahovať.

Partneri:

Prezídium Policajného zboru
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
Nadácia Allianz
DHL

Mediálny partner:

Zelená vlna RTVS

Bezpečne cez priechod Policajné hliadky vodičov poúčali Ponúkali sme informácie o tom, ako správne reagovať na bielu palicu
Prechod s vodiacim psom Signalizácia bielou palicou