Braillovo písmo – jeho význam v 21. storočí a jeho budúcnosť

Táto téma zamestnávala 24. a 25. októbra účastníkov v poradí už 7. konferencie o sprístupňovaní kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám – necelú stovku ľudí so zrakovým postihnutím, predovšetkým používateľov tohto bodového písma, zamestnancov vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, odborníkov na aplikácie Braillovho písma v spojení s informačnými a komunikačnými technológiami, ale i tých, ktorí ho využívajú na označovanie v najrôznejších oblastiach každodennej praxe. Počas konferencie sme sa zamerali na literatúru v Braillovom písme, ale aj v alternatívnych formátoch, predstavili sme si moderné webové a mobilné aplikácie, ktoré nevidiacim a slabozrakým sprístupňujú textové materiály, a pripomenuli sme si proces a dôležitosť implementácie Marakéšskej zmluvy, ktorá otvára dvere k informáciám a vzdelaniu nielen ľuďom s postihnutím zraku, ale aj osobám s poruchami čítania. Spolu s odborníkmi sme hľadali odpoveď na otázku, ako pomáha Braillovo písmo a reliéfna grafika pri sprístupňovaní kultúrnych hodnôt, inštitúcií A verejných priestranstiev a kam sa ešte môžeme v tomto smere posunúť, priblížili sme si knižničné služby, význam braillovského notopisu, pojem braillovská gramotnosť, výučbu Braillovho písma detí aj dospelých a pozreli sme sa aj na to, ako možno zvyšovať motiváciu učiť sa reliéfne písmo.

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.

Auditórium Blok 1. – Literatúra v Braillovom písme a v alternatívnych formátoch a autorské právo Bodkovaný notopis
Braillovo písmo v modrotlači Diskusia k príspevku Hrad v Starej Ľubovni bez bariér
Katalóg Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši Pozreli sme sa na knižničné služby, Braillovo písmo a reliéfnu grafiku pri sprístupňovaní kultúrnych hodnôt a inštitúcií Prestávka
Reliéfne písmo v každodennom živote Slabikář Štvrtý blok s názvom Braillovská gramotnosť, výučba Braillovho písma a motivácia
Účastníci konferencie Venovali sme sa tlači Braillovho písma a výrobe reliéfnej grafiky