Zdravé oči už v škôlke s podporou spoločnosti BILLA Slovensko

Dve občianske združenia spojili svoje sily a svoje vízie. Odborne vyškolení pracovníci ÚNSS realizovali vďaka podpore BILLA ľuďom skríning detí vo veku 3 – 6 rokov. Programom Zdravé oči už v škôlke sa nám darí odhaľovať existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí, ako sú astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť. Z našej strany ide len o meranie zrakových parametrov, nestanovujeme diagnózu, ani nenavrhujeme prípadnú korekciu či liečbu.

Ambasádorka programu Zdravé oči už v škôlke, Aneta Parišková, si prevzala čestné uznanie Binokulárny autorefraktometer a potvrdenia o meraní Displej autorefraktometra ukáže hodnoty zrakových parametrov
Každé dieťa dostalo za odmenu plyšového Loptoša Meranie zrakových parametrov škôlkarov Profesor Gerinec hovoril o zraku detí
Program prilákal množstvo novinárov Spoluprácu sme predstavili na tlačovej konferencii Zástupcovia Billy hovorili o zrode myšlienky podporiť náš program