Memoriál Zlatky Bielickej

Týmto podujatím si každoročne pripomíname pamiatku našej dlhoročnej funkcionárky a propagátorky rekreačného športu. V sobotu 1. júla sme pre záujemcov prichystali najrôznejšie aktivity vhodné pre mladých aj tých skôr narodených. V rámci memoriálu sme slávnostne uviedli do života 2 kamenné stoly, ktoré v rámci svojho projektu Šach pre hmat pre potreby hráčov so zrakovým postihnutím upravilo OZ ŠOK Nitra (Šport, Osveta, Kultúra).

Aké by to bolo bez gulášu Krst kamenných šachových stolov Turnaj v ruských kolkoch
Najšikovnejších sme ocenili Pletenie košíkov Slávnostný príhovor
Spoločenská hra Qardo