Deň bielej palice 2017

Pätnásty október – Svetový deň bielej palice – je pre nás každoročne príležitosťou upozorniť na literu zákona o cestnej premávke 8/2009 Z. z., ktorý ľudí so zrakovým postihnutím špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť, a zároveň poučiť, ako na chodca s bielou palicou správne reagovať. Dopravno-výchovná akcia sa uskutočnila v piatok 13. 10. v 47 mestách po celom Slovensku a na celkovo 54 priechodoch pre chodcov. Nevidiacim figurantom nedalo po signalizácii prednosť 18,3 % motoristov.

Bezpečne na druhú stranu Bielu palicu musí byť vidno z diaľky Cez priechod
Figurant prechádza cez cestu Kedy možno bezpečne vstúpiť na vozovku Policajti chválili a poúčali
Prechod cez priechod pre chodcov Preventisti napomínali vodičov, ktorí nedali nevidiacemu prednosť Signalizácia bielou palicou
Vodiči dávali nevidiacim prednosť