Braillovská olympiáda

Cieľom inovácie Súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma je propagácia tohto písma ako nástroja gramotnosti nevidiacich ľudí a podpora jeho výučby. Zápolí sa v 4 disciplínach: Čítanie Braillovho písma, Písanie Braillovho písma, Korektúra braillovského textu a Lekáreň. Od mája do júna prebehli kvalifikačné kolá v Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a v Martine, finále sa uskutočnilo v Bratislave 17. – 19. Novembra a účastníci mali možnosť prezrieť si Bratislavu v pohodlí Prešporáčiku.

Bodkobranie odhalilo aj tajomstvo Braillovho písma Braillovská olympiáda v Banskej Bystrici Bratislavou Prešporáčikom
Kontrola nápisov na liekoch Korektúra braillovského textu v Nitre Nová disciplína s názvom Lekáreň
Nové pravidlá si žiadali vysvetlenie Oceňovanie súťažiacich v Košiciach Otvorenie súťaže v Martine
Písanie na Pichtovom stroji Čo skrýva bodkovaný papier Čítanie Braillovho písma