Konferencia s názvom Kultúrne aktivity ľudí so zrakovým postihnutím

S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR sme v dňoch 3. – 5. 11. 2016 v Poprade pripravili prehľad kultúrnych aktivít, ktoré realizujú priamo ľudia so zrakovým postihnutím. Formou prezentácií a workshopov sme predstavili spôsob a obsahy kultúrnych aktivít jednotlivcov, skupín či na kultúru orientovaných projektov.

Andrej Kiska obdivuje výrobky zrakovo postihnutých Jeden z blokov konferencie O hudobnej prehliadke v Sečovciach
Predstavenie literárneho klubu pri SKN v Levoči Prezentácia fotografickej súťaže Cesta svetla Prezident SR pri stánku Cesty svetla
Prezident SR si prezerá 3D obraz Prítomní nešetrili otázkami Prútené košíky Andreja Kisku zaujali
Rozhovor prezidenta SR a Branislava Mamojku Účastníci konferencie Zastavenie pri stánku na trhovisku