Dni Mateja Hrebendu 2016

S finančnou podporou MK SR a v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu a Národným osvetovým centrom sme v dňoch 11. – 13. 11. 2016 zorganizovali už 18. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky nevidiacich a slabozrakých recitátorov a literárnych tvorcov. Súčasťou 18. ročníka umeleckej prehliadky boli tvorivé dielne, seminár k autorskej tvorbe, stretnutie s Qardom (spoločenskou stolovou hrou pre nevidiacich) či návšteva Izby Mateja Hrebendu v Levoči.

Detskí interpreti pri oceňovaní v Mestskom divadle v Levoči Hlasové divadlo detí zo ZŠI v Levoči Michal Herceg recituje
Ocenení v kategórii Literárna tvorba Ocenenia v kategórii prednes - poézia, próza a hlasové divadlo Otvorenie Dní Mateja Hrebendu 2016
Spríjemnenie voľných chvíľ hrou na klavíri Víťaz recitácie poézie v kategórii Deti Zuzana Rojíková - najlepší prednes prózy medzi dospelými