8. zjazd ÚNSS

V dňoch 3. – 5. 11. sa v Poprade konal 8. zjazd ÚNSS. Prítomní zhodnotili uplynulé obdobie činnosti našej organizácie, schválili Zmeny a doplnenie stanov, prijali stratégiu na najbližšie 4 roky a na toto obdobie zvolili členov Ústrednej rady a Ústrednej kontrolnej komisie.

Odovzdávanie čestných uznaní Ôsmy zjazd ÚNSS navštívil prezident Andrej Kiska Prezentácia činnosti ÚNSS
Prezentovanie výsledkov volebnej komisie Príhovor prezidenta Andreja Kisku Privítanie prezidenta SR
Spočítavanie hlasov delegátov Účastníci zjazdu