Národná konferencia projektu VISAL

20.6.2014
VISAL - učenie sa žiť so zrakovým postihnutím získaným vekom, hotel Mercure, Bratislava.

Národná konferencia projektu VISAL Národná konferencia projektu VISAL Národná konferencia projektu VISAL
Národná konferencia projektu VISAL Národná konferencia projektu VISAL Národná konferencia projektu VISAL
Národná konferencia projektu VISAL Národná konferencia projektu VISAL