Objednávka časopisu DÚHA

Objednávam si u vás odber časopisu Dúha na rok 2018 (čísla 1/2018 až 6/2018).

Časopis chcem odoberať vo verzii (Začiarknite požadovanú verziu!):


Objednávateľ:

Možnosti platby za časopis Dúha v zväčšenej čiernotlači:

  • šekom
  • Prevodom na účet SK93 0200 0000 0013 3086 7955 VS:5090105 - v poznámke uviesť: Meno a priezvisko

Odoslaním formulára potvrdzujete záujem o odber časopisu Dúha v zvolenej verzii.