Dni Mateja Hrebendu 2018

Na počesť jedného (ne)nápadného syna Tatier bol v roku 1988 Ministerstvom kultúry a vtedajším Zväzom invalidov prijatý zakladajúci dokument Dní Mateja Hrebendu. Dodnes je to sviatok umeleckého slova ľudí so zrakovým postihnutím, celoslovenská súťažná prehliadka recitátorov a literárnych tvorcov.

Fotografia: Matej Hrebenda

Láska k umeleckému slovu priviedla v dňoch 23. – 25. novembra do Bratislavy nevidiacich a slabozrakých zo všetkých kútov Slovenska a všetkých vekových kategórií – od žiakov I. stupňa ZŠ až po seniorov. „Pre každého slovo znamená niečo iné. Pre väčšinu z nás je to komunikačný prostriedok, ktorý nám pomáha existovať, orientovať sa a pôsobiť v societe a spoločnosti, slovom, jazykom a rečou sa prezentujeme, predstavujeme svoju kultúrnu i ľudskú vyspelosť.“ Takto sa pri slávnostnom otvorení prihovorila prítomným Jaroslava Čajková z Národného osvetového centra, dlhoročná spolupracovníčka a porotkyňa. „Dni Mateja Hrebendu a mnohé ďalšie recitačné a literárne súťaže sú však priestorom, kde slovo nadobúda ešte ďalší spôsob existencie. Vnímame ho tu, vyslovené či napísané, ako estetickú, umeleckú hodnotu a podľa toho sa k nemu aj správame. Vychádza z vašich myslí a úst sýtené predstavou, osobnostnou silou, emóciami, životnou filozofiou a postojom precízne a starostlivo modulované a sformované. Vo vašich mysliach a ústach sa slovo predstavou zhmotňuje a zároveň ju vyvoláva. Zároveň sa zvukom od hmoty odpútava, nesie sa priestorom a hľadá vnímavé a pozorné ucho, myseľ, dušu, aby mohlo do nich zapustiť svoj koreň a nanovo sa rozvíjať.“

Fotografia: Príhovor Jaroslavy Čajkovej

Odborným okom a uchom dohliadali na prednes poézie, prózy a hlasového divadla Jaroslava Čajková a Michal Herceg, literárne práce hodnotili Jozef Lapšanský, Štefan Šimko a Ján Petrík. Súčasťou podujatia boli tvorivé dielne a seminár k autorskej tvorbe.

Recitačná časť

1. Prednes poézie

Kategória A2 (dospelí a mládež – od 15 do 60 rokov)
Umiestnenie Meno súťažiaceho Autor diela Názov diela
Zlatá plaketa Samuel Michálek Valentín Šefčík Biela móda
Strieborná plaketa Mária Kalejová Kamila Zamborová Recitovať báseň
Kategória A3 (seniori nad 60 rokov)
Umiestnenie Meno súťažiaceho Autor diela Názov diela
Modrá plaketa Mária Godárová Ľudmila Podjavorinská Čakanka
Strieborná plaketa Mária Kalejová Kamila Zamborová Recitovať báseň

2. Prednes prózy

Kategória B1 (deti do 15 rokov)
Umiestnenie Meno súťažiaceho Autor diela Názov diela
Zlatá plaketa Lucia Bergendiová Gabriela Futová Poškoláci
Strieborná plaketa Stanislava Španková Sheila Hockenová Ema a ja
Kategória B2 (dospelí a mládež od 15 do 60 rokov)
Umiestnenie Meno súťažiaceho Autor diela Názov diela
Strieborná plaketa Zuzana Rojíková Etgar Keret Tlsťoch
Modrá plaketa Samuel Brunai Vladislava Plančíková Nemám to, čo ostatní
Modrá plaketa Iveta Zbranková Jaroslava Blažková Kirke

3. Prednes hlasového divadla

Kategória C2 (kolektívy)
Umiestnenie Škola Autor diela Názov diela
Zlatá plaketa Divadelný krúžok SŠI v Levoči Daniel Hevier Vianočná pošta
Zlatá plaketa Divadelný krúžok SŠI v Levoči Legenda o vetvičke imela

Fotografia: Mária Godárová recituje Ľudmilu Podjavorinskú

Autorská časť

Kategória Umiestnenie Meno autora Názov diela
Poézia Čestné uznanie Klára Mirgová Básne I., II., III.
Aforizmy, epigramy Zlatá plaketa Josef Zbranek 5 epigramov
Próza Zlatá plaketa Andrej Lörinc Nešťastie
Próza Strieborná plaketa Ervína Balašková ANNA A EVA, NEFŇUKAJ A ŽI
Próza Modrá plaketa Viera Petrovčinová Po cestách – necestách

Fotografia: Prezentácia autorskej tvorby

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, v spolupráci s Národným osvetovým centrom, Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a Mestskou knižnicou v Bratislave.

Partneri:

IPOS Slovakia, s.r.o.
Martinus, s. r. o.
Philips
REGIONPRESS, s. r. o.