Prihláška na kvalifikačné kolá Braillovskej olympiády

Prihlasujem sa na kvalifikačné kolo Braillovskej olympiády v súťažiach (disciplínu začiarknite):
Prihlásený účastník:
Prídem so sprievodcom (začiarknite prosím jednu z možností):

Písací stroj požadujem (začiarknite prosím jednu z možností):

Prinesiem si vlastný písací stroj (začiarknite prosím jednu z možností):