Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ide o špecializované sociálne poradenstvo a realizáciu kurzov, pomocou ktorých klienti získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne.

Viac informácií o zbierke a spôsoboch, ktorými môžete prispieť na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím, nájdete na stránke Bielej pastelky.

Základné informácie o zbierke

Názov zbierky v roku 2018:

Biela pastelka 2018

Organizátor:

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Forma:
  • vykonávanie verejnej zbierky do zapečatených prenosných pokladníc v rámci hlavného zbierkového dňa (21. 9.) na celom území SR. Poďakovaním za príspevok je obdarovanie prispievateľa predmetom verejnej zbierky – spinkou v tvare bielej pastelky.
  • vykonávanie zbierky do stacionárnych pokladníc pred a po hlavnom zbierkovom dni počas doby jej trvania
  • možnosť zaslať ľubovoľný finančný príspevok prostredníctvom prevodného príkazu alebo poštovej poukážky na osobitný účet verejnej zbierky SK2311110000001430258006
  • možnosť zaslať SMS správu s ľubovoľným textom na číslo 820 v hodnote 2 €
Miesto konania:

Približne 300 miest a obcí na celom Slovensku

Motto:

Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Výber farebného papiera na zviditeľnenie bielych línií symbolizuje existenciu možností riešenia situácií nevidiacich a slabozrakých ľudí. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.

Cieľ:
  • získať finančné prostriedky na realizáciu aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života, ako sú sprístupňovanie informácií, špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, starostlivosť o domácnosť, čítanie Braillovho písma a iné špeciálne zručnosti, rozvoj činností podporujúcich sebadôveru a samostatnosť v súkromnom i spoločenskom živote a na vytváranie podmienok na realizáciu a rozvoj týchto aktivít
  • upozorniť verejnosť na problémy nevidiacich a slabozrakých a získať podporu na ich riešenie
Trvanie:

Od 15. januára do 31. decembra 2018

Dobrovoľníci zbierky Biela pastelka

Výnosy verejnej zbierky Biela pastelka
Rok Hrubý výnos v € Čistý výnos v €
2017 193 011,04 € 174 025,29 €
2016 156 109,99 € 130 512,63 €
2015 116 682,64 € 87 762,03 €
2014 107 906,60 € 80 929,95 €
2013 87 912,91 € 65 934,68 €
2012 123 963,30 € 92 134,90 €
2011 93.618,67 € 65 533,07 €
2010 85 323,74 € 58 812,51 €
2009 82.487,80 € 52 870,27 €
2008 81.010,32 € 50 325,69 €
2007 79 625,21 € 54 869,35 €
2006 72 662,63 € 48 049,77 €
2005 60 378,74 € 51 321,95 €
2004 56.803,83 € 48 283,38 €
2003 53 105,32 € 36 525,22 €
2002 29 640,28 € 20 858,76 €
Spolu 1 480 242,93 € 1 118 749,45 €

Správy verejnej zbierky

2017

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2017, formát rtf, 114kB

2016

Záverečná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2016, formát pdf, 226kB

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2016, formát rtf, 114kB

2015

Záverečná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2015, formát pdf, 226kB

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2015, formát rtf, 112kB

2014

Záverečná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2014, formát pdf, 225kB

Predbežná správa verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2014, formát rtf, 146kB

Biela pastelka - pukomat

14. ročník verejnej zbierky Biela pastelka a zapojenie ambasádora Michala Handzuša priniesli zaujímavú príležitosť vydať limitovanú edíciu hokejových pukov s podpisom slovenského reprezentanta. Kúpou puku v hodnote 9 € má verejnosť možnosť podporiť služby a aktivity určené nevidiacim a slabozrakým.

Základné informácie o zbierke

Názov zbierky: Biela pastelka – pukomat

Organizátor: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Forma:
  • Zasielanie peňažných prostriedkov na osobitný účet zbierky
  • Predaj predmetov – hokejových pukov – v cene ktorých je započítaný príspevok v plnej výške ceny predmetu
Osobitný účet zbierky: SK9702000000001334011556

Miesto konania: celé územie SR

Termín konania: 8. september – 31. december 2015

Zbierka je registrovaná Ministerstvom vnútra SR pod číslom 000-2015-023687.

Správy verejnej zbierky:

Záverečná správa verejnej zbierky Biela pastelka Pukomat v roku 2015, formát pdf, 156kB

Predbežná správa k verejnej zbierke Biela pastelka - pukomat v roku 2015, formát rtf, 100kB