Vyhlasujeme Braillovskú olympiádu 2019

Šestka. Šťastie, postup a radosť. Oných šesť bodiek vidí každý z nás rád nielen v hre, ale predovšetkým v každodennom živote. Na stránkach kníh a časopisov, na škatuľkách liekov, vo výťahoch či na zábradliach, v rôznych kultúrnych inštitúciách na popisoch k exponátom či na sedadlách, o elektronike ani nehovoriac. Ich využitie je stále širšie a aj človeku, ktorý si vie prečítať len pár písmen, môžu ohromne pomôcť pri orientácii.

Braillovo písmo. Geniálny prostriedok komunikácie, ktorý sa ani takmer 200 rokov po svojom vzniku, nedostáva do úzadia, nevytlačili ho ani moderné technické a technologické výdobytky. Propagovať jeho dôležitosť pri prístupe nevidiacich k informáciám a pri ich sociálnej inklúzii, zdôrazniť jeho pozíciu ako nástroja gramotnosti nevidiacich ľudí a podporovanie jeho výučby je cieľom viacerých podujatí na národnej i medzinárodnej úrovni.

Jedným z nich je Braillovská olympiáda, ktorá nadväzuje na celoštátnu Súťaž v čítaní a písaní Braillovho písma, organizovanú Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska v rokoch 1992 – 2015. Tento rok nás čaká už jej druhý ročník, ktorý potrápi prstíky v štyroch disciplínach: Čítanie Braillovho písma (I. a II. kategória), Písanie Braillovho písma na mechanickom písacom stroji pre nevidiacich, Korektúra braillovského textu a Lekáreň. Podrobné informácie o ich priebehu nájdete v propozíciách Braillovskej olympiády (formát RTF, 116kB).

Kvalifikačné kolá

Atmosféra sa v najbližších týždňoch bude niesť v bodkovanom duchu. Čakajú nás totiž štyri kvalifikačné kolá: v sobotu 25. mája v Košiciach, v stredu 12. júna v Banskej Bystrici, v piatok 21. júna v Martine a v piatok 28. júna v Trnave. Každý súťažiaci sa môže zúčastniť na jednom z nich podľa vlastného výberu, a to bez ohľadu na miesto trvalého či prechodného bydliska. Počet súťažiacich v každom z nich je limitovaný na 12.

Prihlášky

Na ktorékoľvek z kvalifikačných kôl je možné prihlásiť sa už teraz, a to prostredníctvom on-line formulára. Uzávierka prihlasovania je 5 kalendárnych dní pred konaním kvalifikačného kola, resp. po naplnení kapacity (12 súťažiacich na každé z nich). Záujemcovia o účasť, ktorí budú mať problém s vyplnením prihlášky, príp. ďalšie otázky (popis trasy a pod.), môžu kontaktovať koordinátorku príslušného kvalifikačného kola (p. Kulíkovú v Košiciach, p. Muránsku v Banskej Bystrici, p. Kubašovú v Martine a p. Stančekovú v Trnave).

Prihlasovací formulár na kvalifikačné kolá Braillovskej olympiády 2019

Finále

Do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční na jeseň v Bratislave, postúpi 6 najúspešnejších súťažiacich v každej disciplíne v celkovom poradí bez ohľadu na umiestnenie v kvalifikačnom kole. Organizátor finále má právo prizvať ďalších účastníkov kvalifikačných kôl s najlepšími výsledkami vrátane účastníkov finále, ktorí sa doň kvalifikovali v iných disciplínach.

Podujatie finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.