Vyhlásenie fotografickej súťaže Cesta svetla 2019

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) vyhlasuje 16. ročník fotografickej súťaže pod názvom Cesta svetla. Zmyslom súťaže je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku zrakovo postihnutých ľudí a fenoménu svetla.

Súťažiť môže každá fyzická osoba, ktorá sa do súťaže prihlási tak, že riadne vyplní, podpíše a do 30. 9. 2019 doručí na adresu organizátora Prihlášku (formát rtf, 327kB) s minimálne jednou fotografiou.

Súťaží sa v troch kategóriách:

  1. čierno-biela fotografia
  2. farebná fotografia
  3. mobilná fotografia (fotografia vyhotovená mobilným telefónom)
  • Do jednej kategórie môže autor prihlásiť najviac štyri fotografie vo formáte 20 x 30 cm, celkovo môže do súťaže poslať maximálne dvanásť fotografií.
  • Tematika fotografie musí priamo alebo nepriamo inklinovať k problematike zrakovo postihnutých ľudí či fenoménu svetla.
  • Súťažiaci v Prihláške (formát rtf, 327kB) vyznačí počet prihlásených fotografií a súťažnú kategóriu pre každú z nich.
  • Každú fotografiu musí označiť svojím menom, adresou a názvom snímky.

Odborná porota súťažné snímky vyhodnotí do 21. 10. 2019 a určí tri najlepšie práce z každej kategórie. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Rozhodnutie poroty je konečné.

Výsledky súťaže – mená výhercov, ako aj celkový počet súťažiacich či zloženie poroty, budú zverejnené na stránke ÚNSS najneskôr 30. 11. 2019.

Zo všetkých súťažných fotografií porota vyberie práce, z ktorých organizátor zostaví v novembri 2019 verejnú výstavu. Zároveň zo zaslaných fotografií porota vyberie snímky, ktoré budú použité v propagačnom kalendári ÚNSS na rok 2020. V priebehu roka 2020 bude usporiadaných viacero výstav po celom Slovensku, kde budú fotografie úspešných autorov prezentované.

Podrobné podmienky súťaže (formát rtf, 327kB) a Prihláška na stiahnutie (formát rtf, 327kB).

Súťaž je bez vstupných poplatkov.

Organizátor

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 1
842 50 Bratislava
tel: 02/ 692 034 20
web: Webstránka ÚNSS
kontaktná osoba: Pavol Korček, korcek(zavináč)unss.sk

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a spoločností VELUX Slovensko, Huawei Technologies a REGION PRESS.

Logo Ministerstva kultúry SR Logo Velux Slovensko, spol. s r.o. Logo Huawei Logo RegionPress

Cesta svetla 2018: Dana Šidlíková – Záblesk svetla
Fotografia: Cesta svetla 2018: Dana Šidlíková – Záblesk svetla

Cesta svetla 2018: Anna T. Nagy – Blind
Fotografia: Cesta svetla 2018: Anna T. Nagy – Blind

Cesta svetla 2018: Ľudka Hladká – Dáždniky šťastných želaní
Fotografia: Cesta svetla 2018: Ľudka Hladká – Dáždniky šťastných želaní

Cesta svetla 2018: Jozef Chromiak – Ulice medzi svetlom a tienom I
Fotografia: Cesta svetla 2018: Jozef Chromiak – Ulice medzi svetlom a tienom I