WhatCity? na Mickiewičke

V sobotu 19. mája sa niekoľko zástupcov ÚNSS zúčastnilo na Street Festivale na Mickiewiczovej ulici v bratislavskom Starom Meste a diskutovalo o tom, ako pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím.

O ulici na ulici
Fotografia: O ulici na ulici

Prednášky, expertné workshopy, prípadové štúdie z domova i zo zahraničia, občianske iniciatívy, odborníci a mestské autority plné nových stratégií, ako zlepšiť životné prostredie v meste. Organizátorom bolo občianske združenie PUNKT, ktoré stojí za populárnymi pouličnými podujatiami, ako napr. Dobrý trh. Street Festival WhatCity? na Mickiewičke bol aktuálne posledným podujatím tejto platformy, pričom jeho hlavným mottom bolo „O ulici na ulici“. Počas festivalu bola väčšia časť Mickiewiczovej ulice pre automobilovú dopravu uzavretá, takže patrila len chodcom. Témou akcie bolo zvyšovanie kvality ulice a komunity, hlavným cieľom prostredníctvom odbornej konferencie spopularizovať širokej verejnosti problematiku bariérovosti mesta a poukázať na možnú premenu rušnej a tranzitnej Mickiewičky na príjemnejšie miesto pre obyvateľov i návštevníkov Starého Mesta.

Projekt revitalizácie Mickiewiczovej ulice iniciovala spoločnosť ITB Development, a. s. Platforma WhatCity? sa prikláňa k dlhodobej vízii premeny celej štvrte, ktorá reaguje na vymieranie centra mesta, nízku podporu peších trás s následným problémom rozvoja lokálnej vybavenosti. Podujatie priamo nadväzuje na úvodnú fázu návrhov študentov Fakulty architektúry STU zo začiatku roka 2017.

WhatCity
Fotografia: WhatCity

Pouličný festival svojim návštevníkom ponúkol bohatý program, ktorý zabezpečila miestna komunita, prevádzky a inštitúcie, napr. minifutbalový turnaj, prehliadku depozitárov Slovenského múzea dizajnu, divadlo, stand up comedy, interaktívne ostrovčeky s hračkami pre deti a ďalšie.

Odborný program podujatia prezentovala konferencia v netradičnom formáte rozhovorov jeden na jedného. Medzi rečníkmi boli aj zástupcovia mesta a iní významní zahraniční hostia, ľudia, ktorí sú odborníkmi na tvorbu verejných mestských priestorov. Návštevník si mohol zvoliť, s kým a o čom chce stráviť 20 minút v konštruktívnej debate (tzv. slow date). Rečníci za ÚNSS Igor Harušťák a Dušana Blašková sa so záujemcami venovali otázkam sprístupnenia peších zón rovnako pre cyklistov a pre ľudí so zrakovým postihnutím a prezentácii služieb ÚNSS, informáciám o službách, ktoré poskytuje slabozrakým klientom.